Grönt e skönt

– idag kan du aktivt välja var din el kommer ifrån

Mimer Vind AB är ett familjeägt företag som i samarbete med en handfull andra vindkraftsproducerande företag äger elva vindkraftverk i närområdet av Landskrona och Svalöv. Tillsammans producerar deras verk el som försörjer cirka 2.000 eluppvärmda villor. Mimer Vind AB har funnits sedan början av 2000-talet men det första av deras verk har varit i drift längre än så. Visionen för företaget är att förse hushåll och elberoende verksamheter i närområdet främst med en lite renare, lite grönare och lite närmare elproduktion.

I ambitionen att stärka det gröna tänket har man under fjolåret planterat växter, så kallade Landskapsskydd kring fundamenten det vill säga själva konstruktionen som håller vindkraftverket på plats.

Mimer2
Detta är ett av tre verk som finns i Svalövs kommun på Brinkabacken, belägen mellan Billeberga och Svalöv. Samtliga är av det tyska märket Senvion och har 80 meter/ 100 meter torn med 50 meter långa vingar.

I praktiken innebär det att man planterar ett större antal varierande buskar så att humlor, bin och fjärilar får tillgång till föda från tidig vår till sen höst.

Mimer Vind AB reste sitt första vindkraftverk förra årtusendet, närmare bestämt 1999. Verket är fortfarande i drift och producerar cirka 1,6 GWh. Under åren har företaget byggt fler verk och har nu sju vindkraftverk. Tillsammans med sina samarbetspartners producerar man totalt lite drygt 40 GWh.

Idag produceras cirka tio procent av Sveriges elbehov av vindkraft, en siffra man räknar med ska stiga till cirka femton procent innan år 2020.

Vindkraft är en direkt bidragande orsak till att våra elpriser numer är ganska låga, vilket gagnar oss alla.

För att påverka utvecklingen av grönare elproduktion kan man idag göra aktiva val gällande vilken källa som ska producera den el man förbrukar. I praktiken fungerar det genom att man köper en så kallad ursprungsgaranti som säkerställer att ”min” el kommer från ett specifikt vindkraftverk eller annan specifik källa. Ursprungsgarantin köps via producenten som ser till att Energimyndigheten utfärdar detta till kunden. Prislappen är ett par hundralappar per år för ett normalhus och hanteringen är enkel, bara ett telefonsamtal till producenten.

I förhållande till hur mycket el som produceras utfärdar energimyndigheten en ursprungsgaranti per 1 000 kW.