De kan jobba hemma med nylagd fiber

I tre år har Heidi Orava och Jacob Andersson bott i Billeberga. Sedan några månader med en snabbare anslutning till den digitala världen. Familjen var några av de första att ansluta sig när projektet med att dra fiberbredband till kommunens tätorter började.

Före fibern hade de en adsl-anslutning.
– Det var helt värdelöst, ostabilt. Nu funkar det att jobba hemifrån. Det är ett bättre och stabilare nät, säger Jacob Andersson, som jobbar som konstruktör på Tetra Pak.
– Det har blivit jättebra och det var smidigt att få det inkopplat, säger Heidi Orava.
Även Milton, 4 år och Jordan, 2 år njuter av fibern. De brukar kolla på filmer med den ”smarta” tv:n som har SF:s app, där man kan hyra filmer via nätet.
– Innan fibern kunde vi inte kolla på SF:s filmer. Nu när vi fått fibern kan vi kolla de flesta filmer, säger Heidi Orava.
Det är bara en sak som de tycker är dåligt. Att asfalten inte är återställd på flera ställen i byn, bland annat vid infarten till Trädgårdsvägen, där de bor.
– Det tycker vi är jättedåligt. Det måste varit ett halvår sedan de gjorde detta, säger Heidi Orava.
– Men med fibern i sig är vi jättenöjda, vi har inte haft något avbrott.

Fakta:

Svalövs kommun har ett samverkansavtal med Svenska Stadsnät om bredbandsutbyggnanden i kommunens tätorter. Avtalet är en del av den satsning som kommunen gör för att uppnå Region Skånes målsättning om att 95 procent av hushållen och företagen ska ha tillgång till bredband på minst 100 megabit per sekund, senast år 2020.

Läget just nu

I Billeberga, Teckomatorp, Svalöv och Tågarp är det så kallade matningsnätet (”huvudådern” ut till ett område) klart och de kunder som ska ha fiber har anslutits.
I Röstånga är det i princip klart, men området med ”Bärgatorna” har tillkommit och där pågår arbete.
I Kågeröd pågår arbeten med matningsnät och med att ansluta kunder.
Av 2700 möjliga villor som har fått erbjudande att ansluta sig till fibern, har 60 procent gjort det.

Står landsbygden på tur?

Utbyggnaden av fiberbredband i kommunens tätorter närmar sig sitt slut. Alla sex tätorter ska vara klara vid årsskiftet.
– Det är mycket positivt att utbyggnaden av fiber i tätorterna i Svalövs kommun gått på mindre än ett år. Nu jobbar vi för högtryck att även landsbygden ska få fiber, säger Olof Röstin (M), kommunalråd.
Birgitta Krook Larsson, regionchef Syd på Svenska Stadsnät, lyfter fram att arbetet gått väldigt fort sedan man skrev samarbetsavtal med Svalövs kommun i juni 2015.
– Jag är jättenöjd. Det har gått fantastiskt bra. Det är en fantastisk grund lagd för kunderna och för kunder som har möjlighet att ansluta sig senare. Nu ska vi jobba mer aktivt med företagsanslutningar.
– Det blir ett lyft för Svalövs kommun.
Nu har tätorterna fiber. Hur ser det ut med planerna på landsbygden?
– Vi har sökt bredbandsstöd hos Länsstyrelsen. Vi hoppas få pengar för att bygga ut bredbandet på landsbygden i Svalövs kommun.
Det är dock osäkert när besked kommer. Enligt Länsstyrelsens hemsida kan besked komma under hösten.

Vägen är inte återställd efter fiberanslutningen. Början av Trädgårdsvägen, ett stenkast från Billeberga kyrka.
Vägen är inte återställd efter fiberanslutningen. Början av Trädgårdsvägen, ett stenkast från Billeberga kyrka.

Därför återställs inte asfalten direkt

I efterdyningarna av grävningarna har det kommit synpunkter, bland annat i artikeln ovan, via facebook och till kommunens gatu- och parkförvaltning, att det på sina ställen inte blivit asfalterat.
– När det gäller grävning i Svalövs kommun, så har de en regel som säger att massorna ska ligga ett tag, i tre månader minst, så att det inte ska bli sättningar. Det är ett krav som kommunen har i sina grävningsbestämmelser. Andra kommuner har det så att man asfalterar direkt och sedan måste göra en så kallad andra återställning efter två år, säger Kristian Narancic, byggledare fiberutrullning på Skanova, som ansvarar för fibernedgrävningen.
Blir det sättningar så finns det risk för att det bildas hålor i asfalten där vatten samlas och det bildas is i på vintern.
På sina håll har det tagit längre tid. På till exempel Trädgårdsvägen i Billeberga är det fortfarande inte åtgärdat efter sex månader.
– Det är alldeles för länge, säger Niklas Geidenstam, gatu- och parkchef i Svalövs kommun.
Niklas Geidenstam har fått besked om att återställningen på det kommunala vägnätet ska vara klart i Billeberga, men att det på det statliga släpat efter där.
Det är Svenska Stadsnät som har huvudansvaret för att det återställs, enligt avtal med kommunen.
– Sex månader tycker jag absolut är i längsta laget, säger Kristian Narancic på Skanova, som lovar att ta kontakt med gräventreprenören.
Mycket hänger på att asfaltsläggarna haft fullt upp och inte har hängt med.
– Det är ju det som släpat efter, säger Kristian Narancic.
Bybornas kritik delas av Olof Röstin (M).
– Jag är själv som bilförare irriterad över gator som är uppgrävda. Men det är kommunens krav på att grävschakten ska sättas innan de asfalteras permanent. Dock ska det inte behöva gå mer än de tre månader vi kräver.
Före december ska det mesta av återställningen efter grävningarna vara klart.

Bild: Jacob Andersson och Heidi Orava är nöja med fibern som de fått ansluten. Även Milton, 4 och Jordan, 2 kan numera njuta av snabbare uppkoppling. Dock inte en somrigt varm septemberdag, då det är skönare att vara ute och ta sig ett dopp.