Ja, Landskrona är apotekstätt

Men frisörerna är inte ovanligt många visar granskning

”I Landskrona finns det jättemånga apotek” påstås det ibland, och samma påstående görs om frisörer. Nyligen öppnade ännu en restaurang med asiatiskt kök, och en kedja med den inriktningen planerar för restaurang vid Rådhustorget. Att staden nu har ett ovanligt rikt utbud av restauranger med asiatisk inriktning framstår som en realitet. Men hur ser det ut – egentligen? Papperstidningen har granskat siffrorna och jämfört med Trelleborg, Landskronas tvillingstad sett till invånarantalet, och med Skånes största stad, Malmö.

Vi börjar med frisörerna. I kommunen Landskrona finns det 85 företag som sysslar med ”hårvård” enligt Statistiska centralbyråns företagsdatabas. Är det då mycket eller lite? För att veta det måste det finnas något att jämföra med. Jämförelsen måste också vara relevant, det är ganska naturligt att det finns fler frisörsalonger i större städer och färre i mindre till exempel. Ett bra jämförelsevärde borde därför vara att se hur många kommuninvånare det går på varje frisörsalong. Ju färre invånare per salong, desto högre frisörtäthet i kommunen.
Papperstidningen har valt att jämföra med två andra skånska kommuner. Dels Skånes största kommun Malmö, dels den kommun som ligger närmast Landskrona sett till antalet invånare: Trelleborg. Den 31 december 2015 hade Landskrona 43359 invånare. Vid samma datum hade Trelleborg 602 invånare färre, 43359 stycken. Malmö hade 322574.
Om man delar invånarantalet i respektive kommun med antalet frisörföretag i samma kommun så blir resultatet som följer. I Landskrona går det 517 invånare på varje frisör, i Trelleborg 442 och i Malmö 451. Både Trelleborg och Malmö är alltså frisör-tätare.
Slutsats: Nej, Landskrona är inte ovanligt frisörtätt.

Apoteken då? Landskrona har 7 apotek, Trelleborg 6 och Malmö 42. Samma räkneövning ger att det i Landskrona går 6280 invånare på varje apotek, medan det i Trelleborg går fler, 7227. I storstaden Malmö är det ännu fler som delar på apoteken, 7680 invånare per apotek.
Slutsats: Bilden av Landskrona som en apotekstät stad har alltså grund i verkligheten.

Hur är det med asiatiska restauranger? Ja, först måste man bestämma vad som räknas som en asiatisk restaurang. Nyaste spelaren i stan är Gourmet Asian på Drottninggatan, de erbjuder en asiatisk lunchbuffé, och det gör även kedjan Yazhou som planerar öppna vid Rådhustorget under våren 2018. Det finns också planer för en restaurang med mongolian barbecue och á la carte där det legat en möbelbutik på Eriksgatan 4. Det är alltså framför allt restauranger med mat från Sydostasiens, Kinas och Japans kök där konkurrensen hårdnat, och därför är det dem Papperstidningen räknat på. Matställen med mat från Indien och Mellanöstern har inte räknats in.
Helt enkelt att få fram hur många sådana det finns i de tre kommunerna är det inte (se ”Så räknade vi”). En sammanställning, efter bästa förmåga, visar att det i Landskrona finns 8 restauranger av den typen, i Trelleborg 4 och i Malmö 88. Det betyder att det i Landskrona går 5495 invånare på varje asiatisk restaurang, medan det i Trelleborg går nästan dubbelt så många, 10839 invånare. Landskronaborna har alltså ett större utbud från Asiens kök än vad Trelleborgarna har. Ingen av städerna slår dock restaurangtäta storstaden Malmö.
Slutsats: Ja, det finns ovanligt många asiatiska restauranger i Landskrona.

Så räknade vi

Uppgifterna om invånarantal i de tre kommunerna kommer från Statistiska centralbyrån (SCB) och gäller 31 december 2015. Även uppgifterna om antal frisörföretag och apotek kommer från SCB, från myndighetens företagsdatabas. Där är olika typer av företag klassificerade efter så kallade SNI-koder. För frisörföretagen har Papperstidningen använt SNI-kod S96.021 ”Hårvård”. Här ingår både fysiska frisersalonger, men också enskilda frisörer som hyr stol på salong. Siffran visar alltså inte antalet salonger utan antalet företag. För apotek används SNI-kod S27.730 ”Apotekshandel, butikshandel”. Att räkna antalet asiatiska restauranger i kommunerna är svårare. SCB sorterar inte matställen efter inriktning på menyn. Här har Papperstidningen helt enkelt fått gå igenom träffarna på eniro.se på restaurang + kommunens namn. Utifrån namn och andra uppgifter har vi sedan avgjort om det är en asiatisk restaurang eller inte. Här finns en del felkällor, det är inte alltid namnet avslöjar inriktningen på köket till exempel, och vissa restauranger finns listade både som den fysiska restaurangen och som bolaget som äger den. Den siffran bör därför tas med en nypa salt, om uttrycket tillåts.