10 statliga miljoner för nya bostäder glädjer politiker

Under onsdagen veckan blev det klart hur stor del som Landskrona får ur den pott på totalt 1,85 miljarder, som regeringen avsatt för att stimulera bostadsbyggandet i landets kommuner under 2016.
Det blir 10 miljoner kronor för Landskronas del, och det är baserat på kommunens ansökan. Det finns två potter i bidraget, en som har att göra med antalet startbesked för bygge från byggnadsnämnden under en 12-månadersperiod, och en som betalas ut för bostadsbygge som motsvarar bostadsbehov hos nyanlända flyktingar.Pengarna är dock inte öronmärkta, utan kan användas av kommunerna efter eget tycke. Även för 2017 finns det en pott på 1,8 miljarder, och därefter 1,3 miljarder per år.

Oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) glädjs över tillskottet i kassan. ”Jag är glad att kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder nu får en bonus från regeringen. I Landskrona kommun kommer pengarna att användas till att kunna fortsätta byggandet men ett bostadsbyggande för alla Landskronabor”, skriver han i ett pressmeddelande, och fortsätter, ”Sverige har haft bostadsbrist under lång tid och Landskrona har det nu med. Trots att det nu byggs fler bostäder än på länge räcker det inte”.

Även kommunstyrelsens ordförande Torklid Strandberg (L) ser pengarna som ”ett välkommet tillskott”, men ger samtidigt S ett tjuvnyp i sin kommentar. ”Jag förvånas lite över Jonas Esbjörnssons (s) kommentar kring tillskottet. Landskronas socialdemokrater har aktivt motarbetat många av de utvecklingsprojekt som nu lyfter staden. Av de 135 beviljade byggloven, som tillskottet baseras på, har socialdemokraterna motsatt sig eller motarbetat fler än hälften.”, skriver han.