36 EU-miljoner till enkla jobb-satsning

Kommunen vill komma åt de höga arbetslöshetstalen med en treårig satsning på bland annat så kallade ”enkla jobb”. Ett tvätteri för kommunens egna arbetskläder i Thornfastigheten, som Papperstidningen tidigare skrivit om, ingår i planerna.

Sedan i fredags är det klart att arbetsmarknadssatsningen, som är ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och näringslivet, får 36 miljoner kronor i stöd från Europeiska Socialfonden (ESF). Satsningen riktar sig mot arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa, nyanlända, unga utan gymnasieutbildning, sjukskrivna m.fl, och målet är att de antingen ska komma in på arbetsmarknaden eller påbörja en utbildning.