Avtal klara för fler byggprojekt

Landskronahem bygger bostadsrätter i Häljarp

Det byggs på många håll i Landskrona just nu. Det märks inte minst hos kommunstyrelsen som nyligen sade ja till hela fem olika så kallade markanvisningsavtal, alltså en ensamrätt för byggherren att köpa loss tomtmark under en begränsad tid.

Kanske inte helt förvånande gäller flera av avtalen byggprojekt i Norra Borstahusen. Att byggbolaget Serneke vill bygga flerbostadshus i Kvarteret Tomaten vid Hälsingborgsvägen har Papperstidningen tidigare skrivit om, nu har bolaget två år på sig att köpa marken för 12,6 miljoner kronor.
Likadant så får bolaget Svenska handelsfastigheter, vars affärsidé är att bygga och hyra ut lokaler för livsmedelsbutiker, 14 månader på sig att köpa marken de önskar för 5,5 miljoner kronor. Butiken de bygger ska ligga Kung Hans väg, som ännu inte är byggd och ska gå mellan Häsingborgs-
vägen och Löpargatan/Havsgatan.
På det som idag är golfbana vill Borstahusen projekt AB bygga 33 radhus, bredvid 65+boendet Bovieran. De har nu 15 månader på sig att köpa loss marken för 16,5 miljoner kronor.
Det som sticker ut mest är kanske ändå att kommunala Landskronahem fått mark-
reservationsavtal för att bygga inte bostadsrätter utan hyresrätter, och inte i Norra Borstahusen utan i Asmundtorp. Det gäller en tomt mellan Stationsvägen och Verktygsvägen, och Landskronahem har sex månader på sig att köpa den.
Att bygga hyresrätter är inget som den styrande treklövern gjort sig känd för att förespråka.
– Inne i Landskrona är det ett överskott på hyresrätter. Ute i byarna är det tvärtom brist på dem. Vi har inget emot att bygga hyresrätter i sig utan vill ha en jämn fördelning i hela kommunen, säger kommun-
styrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

…och för en solkraftspark vid E6
Under förra veckan sade kommunstyrelsen också ja till ett markreseravtionsavtal med företaget IT-gården som har lokaler vid Örja, strax utanför Landskrona. IT-gården, som på sina ägor bland annat har en energislukande serverhall, önskar att bli självförsörjande på el, och kanske sälja ett eventuellt överskott på elnätet. I januari i år presenterade företaget planer på att anlägga en solkraftspark på en tomt strax öster om E6, i höjd med Kopparhögarns koloniområde. De planerna gick om intet när det visade sig att marken var för sank för att bygga på. Men nu blåser IT-gården nytt liv i projektet genom att flytta det längre söderut, till ett stycke mark som också det ligger längs E6, mellan motorvägen och Axeltofta koloniområde.
Med avtalet så får IT-gården ett år med ensamrätt på att förhandla om och köpa ytterligare 25 000 kvadratmeter av tomten Häljarp 1:1. Sedan tidigare finns ett avtal framtaget för ett intilliggande område.