Christian Alexandersson blir ny stadsdirektör…

…och trotjänaren Stefan Johansson blir biträdande

Nyligen blev det klart vilka två som föreslås hamna i toppen av den omorganiserade kommunala förvaltningen – och de två namnen blev inte någon överraskning.

Treklövern i Landskrona vill omorganisera stadsledningskontoret, bland annat ska dagens vakanta tjänst som stadsdirektör bli två, något som Papperstidningen tidigare skrivit om. Tanken är att posten delas, en stadsdirektör med fokus på ”externt perspektiv” och utvecklingsfrågor, och en biträdande stadsdirektör med ”internt perspektiv” med organisations- och välfärdsfrågor som sitt ansvarsområde, kommunal kärnverksamhet om man så vill. Samtidigt försvinner dagens tjänst som utvecklingschef, efter att ha funnits i cirka ett och ett halvt år.

Det var införandet av just denna nya tjänst som fick förra stadsdirektören Susanne Öström att med kort varsel säga upp sig efter två år på posten, två högsta chefer inom en och samma organisation fungerar inte, menade hon.
Nu blir det delat chefsansvar i ledningen är det tänkt, men denna gång med uttalat olika ansvarsområden.

Redan när den nya organisationen presenterades av treklövern förekom spekulationer om att Christian Alexandersson, idag t.f. utvecklingschef och vd för Landskrona Stadsutveckling, är tilltänkt som ny stadsdirektör. Att Stefan Johansson, idag tillförordnad stadsdirektör, kommer att ta rollen som ny biträdande stadsdirektör har också varit en gissning med låga odds.
Under måndagsförmiddagen förra veckan blev gissningarna fakta, då kommunledningen offentliggjorde namnen som är arbetsutskottets förslag. Modellen för den nya organisationen har tagits fram av en extern konsult, men både Stefan Johansson och Christian Alexandersson har varit med och lagt ut uppdraget. Det tycker inte kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L), är något anmärkningsvärt.
– Vare sig Christian eller Stefan har sökt tjänsterna själva, utan det är jag som bett dem söka, säger han.

Några andra kandidater har dock inte varit aktuella bekräftar han.
– Nej, hade Christian eller Stefan tackat nej så hade vi behövt leta vidare, men det har inte blivit aktuellt.
Oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) håller inte med.
– De är treklöverns organisation, de driver igenom den med stöd av SD, och därför är det de som får ta ansvar för den. Men för mig är det tydligt att de som nu sätts på posterna är de som haft uppdraget att genomföra omorganisationen och nu belönas.

Samtidigt ifrågasätter inte S de båda tjänstemännen som sådana understryker Jonas Esbjörnsson.
– Absolut inte. Men vi hade velat se en annan gång i detta, där oppositionen och fackförbunden var med i processen. Nu har man meddelat sig till oss fem i tolv, när beslutet redan är taget.
Exakt hur S kommer agera när frågan hamnar på kommunstyrelsens bord kan Jonas Esbjörnsson inte säga, men han lämnar ett besked:
– Vi kommer inte begära votering. Nu har treklövern drivit igenom sin organisation, och nu går vi vidare.

Bilden ovan:  Treklövern med Torkild Strandberg (L) i spetsen (till vänster) presenterade i förra veckan sitt förslag till ny stadsdirektör och biträdande stadsdirektör: Christian Alexandersson (mitten) och Stefan Johansson (till höger).

 

De föreslås

  • Stadsdirektör: Christian Alexandersson
  • 51 år, bosatt i Landskrona. Blev vd för Landskrona Stadsutveckling AB 2013, är tillförordnad utvecklingschef sedan början av 2015.
  • Biträdande stadsdirektör: Stefan Johansson
  • 59 år, bosatt i Landskrona. Har jobbat för kommunen sedan 1983, har sedan 1990 haft olika chefstjänster, bland andra ekonomichef. Är för närvarande t.f. stadsdirektör.