”En katastrof för klubben”

Ett hot mot klubbens existens. Så beskriver medlemmar i Svalövs brukshundsklubb Trafikverkets planer på att dra en tillfällig väg tvärs över klubbens gräsplaner.

– En brukshundsklubb utan planer är ju ingenting, säger Mats Jarl, som är aktiv i klubben.
Trafikverket ska bygga en station i Svalöv. Under den tiden kommer Järnvägsgatan vara avstängd. Därför vill Trafikverket bygga en tillfällig väg in till Cebe-området. Den tillfälliga vägen ska gå tvärs över de tre gräsplaner som Svalövs brukshundsklubb använder. Det skulle göra att en gräsplan helt försvinner, en annan blir delvis avskuren och en tredje blir delad på mitten.
”Man saboterar de flesta möjligheter till träning och tävling på all mark som
klubben förfogar över och detta ses mycket allvarligt då möjligheterna för våra medlemmar kraftigt
försämras”, skrev klubben i ett yttrande till Trafikverket från i mars.
– Vi är beroende av stora sammanhängande ytor, säger Mats Jarl.
Klubbverksamheten står på tre ben: medlemsavgifter, tävlingsverksamhet och utbildning.
– Tävlingsverksamheten kraschar fullständigt, vi kommer inte kunna ha våra stora tävlingar som drar in pengar, säger Mats Jarl.
Idag har klubben cirka 320 medlemmar och har funnits sedan 1980. Nu befarar han att medlemmar kommer fly, vilket i förlängningen innebär klubbens död.
– Det lilla vi kommer ha, kommer inte fortsätta hålla uppe klubben, säger Malin Åkesson, som tränar och leder kurser i Agility.
– Agilityfolket stannar inte kvar, säger Malin Åkesson.
Den tillfälliga vägen ska vara på plats under minst ett år, troligen under år 2020 eller 2021, enligt Sofie Ulvestad, projektledare på Trafikverket (se artikel nedan).
– I vår värld handlar det inte bara om ett år eller två, för det är slutet, säger Linda Lundahl, som sitter i klubbens styrelse.
Trafikverket har haft ute för granskning en samrådsredogörelse inför etapp 3 av projektet med Söderåsbanan. Etapp 3 innebär bland annat nya stationer i Svalöv och Kågeröd. Redogörelsen har funnits tillgänglig på Svalövs kommunhus och via kommunens och Trafikverkets hemsidor.
I en kommentar till samrådsredogörelsen skriver klubben: ”Om en tillfällig väg anläggs så som föreslagits blir större delen av gräsplanerna obrukbara för verksamheten med katastrofala följder för klubben.”
Vidare: ”Om klubbens tävlingsverksamhet i princip är obefintlig, utbildningsverksamheten är begränsad och klubbens medlemmar inte kan träna så som de behöver för att fortsätta tävla kommer de att lämna klubben utan dröjsmål. Både medlemsflykt och problem med rekrytering av nya medlemmar börjar redan visa sig då ryktet om att våra gräsytor kommer att förstöras börjat sprida sig.”
Klubben ska träffa Trafikverket i slutet av månaden.
– Om de inte lyssnar på oss nu, så måste vi ta det till kommunen, säger Mats Jarl.
Svalövs brukshundsklubb hyr sin mark dels av ägarna till Cebe-området, dels av Lantmännen.

Den 24 november ska Trafikverket träffa Svalövs brukshundsklubb för att diskutera den tillfälliga vägen.
– Det är svårt att hitta ett bäst-läge. Vi har internt inte hunnit bottna i frågan, säger Sofie Ulvestad, Trafikverkets projektledare på Söderåsbanan, Åstorp-Teckomatorp, etapp 3.
– Vi försöker hitta bästa helhetslösningen, men då är det klart att någon kanske drabbas mer än någon annan.
Ett alternativ skulle kunna vara att dra den tillfälliga vägen norrifrån in till Cebe-området.
Grusvägen som finns där idag kommer Trafikverket själva behöva under byggtiden.
– I så fall skulle vi behöva bygga en ny väg ute på åkern. Lantmännen vill att vi tar så lite som möjligt av marken som de brukar, säger Sofie Ulvestad.
Hon bedömer att den tillfälliga vägen kommer att finnas under 2020 eller 2021.
Pågatågstrafiken till Svalöv och Kågeröd lär sätta igång december 2021, enligt senaste prognos.

brukshundsklubb

Medlemmarna i Svalövs brukshundsklubb rasar mot Trafikverkets planer på en tillfällig väg rakt igenom deras gräsplaner. Från vänster: Eva Malmeskog, Lizette Olsson, Sofie Axelberg (delvis skymd), Linda Lundahl, Christina Radeby, Mikael Frykjolm (delvis skymd), Mats Jarl , Lena Åkesson och Malin Åkesson.