Häljarp kan växa när anrik Weibullsgård blir bostäder

Häljarp växer – och nu kan det växa ännu mer. Efter att ha minskat höjden på planerade bostadshus kring historiska Flygeltofta gård i byns sydöstra kant, så hoppas byggherren Emrahus på grönt ljus från kommunen.

Den detaljplaneändring som krävs beslutade stadsbyggnadsnämnden om under förra veckan – en ändring som nu måste fastslås i kommunfullmäktige. Nu återstår också att se vad omgivande grannar har att säga. Efter synpunkter på skuggeffekter så har tidigare planer på fyra hus i fyra plan gjorts om till ett förslag med sex nya huskroppar i två plan (se skiss). I planerna ingår också att bygga om omgivande ekonomibyggnader till bostäder.
Det är
företaget Emrahus som vill bygga bostäder omkring huvudbyggnaden där de har sitt eget kontor. Själva planerar de att flytta till en byggnad på området där det varit ålodling. Emrahus har specialiserat sig på att bygga så kallade passivhus, alltså hus som inte kräver annan uppvärmning än kroppsvärme.
Vi vet inte än vem som kommer bygga och i vilken form, men det är vår förhoppning att det blir passivhus, måtten är anpassade för det, säger Emrahus vd Robin Berkhuizen.

De sex nya husen kan betyda 25-40 nya bostäder, alltså över 100 nya invånare. Betydligt fler än när Rickard och Anette Weibull lade ut gården till försäljning 2006, efter att ha funnits i familjeföretaget Weibulls ägo ända sedan 1918. Fem hektar är fastigheten idag, men då var den betydligt större och gick ända ned till Lundåkrabukten. Marken skulle användas till Weibulls försöksodlingar efter att företagets mark i Ukraina konfiskerats i samband med ryska revolutionen. Men jorden visade sig vara för sandig och bit för bit styckades den av när dagens Häljarp växte fram.

Bilden ovan: Häljarp växer – och nu kan det växa ännu mer. Efter att ha minskat höjden på planerade bostadshus kring historiska Flygeltofta gård i byns sydöstra kant, så hoppas byggherren Emrahus på grönt ljus från kommunen.

Fyra hus i fyra plan har blivit sex hus i två plan i det nya förlaget. Orsaken är synpunkter på skuggor från husen. Illustration: Emrahus Till vänster: Fyra hus i fyra plan har blivit sex hus i två plan i det nya förlaget. Orsaken är synpunkter på skuggor från husen. Illustrationer: Emrahus
Till vänster: Fyra hus i fyra plan har blivit sex hus i två plan i det nya förlaget. Orsaken är synpunkter på skuggor från husen. Illustrationer: Emrahus