Klart med sammanslagning av gymnasier

Under flera år har Landskronas gymnasieskolor lockat få av stans niondeklassare. Nu är beslutet taget om en ny organisation som bättre ska passa det minskande antalet elever.

Under förra vecka bekräftade kommunstyrelsen beslutet som redan tagits i utbildningsnämnden: från hösten 2017 slås stans två gymnasieskolor ihop till en skola under en rektor. Namnet på den nya skolan är sedan tidigare känt: Öresundsgymnasiet i Landskrona. I Malmö har det tidigare funnits en gymnasieskola med samma namn – därav tillägget ”i Landskrona”.

Det är inte bara organisatoriskt som det blir förändringar, utan även lokalmässigt. Idag finns det gymnasieundervisning på totalt åtta adresser, med den nya organisationen blir det bara sex är det tänkt.
Dammhagskolan, där Allvar Gullstrandgymnasiet finns idag, ska bli ”huvudbas” för det nya gymnasiet är det tänkt. Idag delar gymnasieelever skolan med Dammhagskolans F-6 elever, och så kommer det förbli.
Men för att den gemensamma huvudentrén och matsalen ska kunna husera fler gymnasieelever ska de byggas ut nästa år. Kommunstyrelsen beslutade därför i förra veckan att avsätta
fem miljoner kronor för den tillbyggnaden, och ytterligare 1,5 miljoner till att inreda den. Nu måste beslutet tas även i kommunfullmäktige för att börja gälla.

En lokal som försvinner är Eltekhuset på Idrottsgatan. Från höstterminen 2018 samlas alla praktiska program i lokalerna på Varvsudden, där Industriteknikprogrammet finns idag. På sikt lämnar gymnasiet också sina lokaler på Emaljgatan, de på plan tre i augusti nästa år, och de på plan ett i augusti 2018.

Men de största förändringarna som föreslås i den utredning som ligger till grund för kommunstyrelsens beslut om pengar för tillbyggnad, gäller inte lokaler utan vilka gymnasieprogram som ska erbjudas i Landskrona i framtiden. Tre olika modeller föreslås i rapporten, med 6, 7 eller 8 gymnasieprogram utöver Introduktionsprogram, språkintroduktion, idrottsinriktningen och gymnasiesärskolan. I alla förslagen föreslås det industritekniska programmet läggas ned och även Ekonomiprogrammet som inte tog in nya elever till årets hösttermin. Men det blir inte riktigt som något av de tre förslagen vid terminsstarten hösten 2017.
– De program som försvinner är Handelsprogrammet och Ekonomiprogrammet, säger Erik Åström, nuvarande rektor på Allvar Gullstrandgymnasiet och tillträdande rektor på Öresundsgymnasiet.
– Det har beslutats att Industriteknikprogrammet blir kvar.
Gymnasieprogrammen som erbjuds höstterminen 2017 är därför: Natur-, Samhälle-, Barn och fritid-, Vård och omsorg-, Teknik-, Bygg och anläggning-, El och energi- och Industritekniska programmet.

Bilden ovan: Dammhagskolan blir ny ”huvudbas” för det nya Öresundsgymnasiet I Landskrona är det tänkt. Nuvarande Selma Lagerlöfgymnasiet har dock kvar sina lokaler vid Landskrona lasarett. Foto: Landskrona stad.