Musiken för elever samman

I fredags genomförde elever från årskurs 3 på Midgårdsskolan och elever från skolans förberedelseklass på asylboendet Odengården en konsert tillsammans. Det är ett integrationsprojekt som Kulturskolan i Svalöv fått pengar för från kommunens pott för integration.

”Tillsammans är vi starka och framåt ska vi gå”.
Kören fyller Midgårdsskolans idrottshall med skönsång. Låten heter ”En för alla, alla för en”.
Konserten för resten av skolans elever ska strax börja och det är glada miner och skratt om vartannat.
– Sången är en glädjespridare och de lär känna varandra bättre, säger Jill Sjögren, klasslärare för årskurs 3.
– Att göra något tillsammans är ju dubbel glädje, säger Siri Sjögren, chef på Kulturskolan i Svalöv.
Andra sånger som elever framför är ”Flytande gegga”, ”Sång till friheten” och ”Genom eld och vatten”.
Alla sånger är på svenska.
– Vi har valt att ha det bara på svenska eftersom det är det gemensamma språket, säger Siri Sjögren. Det handlar också om att Odengårdens barn ska komma igång och prata.
Den 30 november klockan 18.30 bjuds alla elevernas föräldrar in till en konsert på Midgårdsskolan.

Bilden ovan: Rasmus Andersson (blå tröja), Emilia Larsson och Mohammed Alhasan (bakom) är tre av eleverna som sjunger tillsammans. 

Till sångerna kommer också kroppsspråk. Längst bort syns Siri Sjögren, chef Kulturskolan i Svalöv.
Till sångerna kommer också kroppsspråk. Längst bort syns Siri Sjögren, chef Kulturskolan i Svalöv.