Nu är läkarna fasta i Svalöv

Svalövs vårdcentral har de senare åren haft problem med att få läkare att stanna. Dyra hyrläkare har ansträngt budgeten. Nu är problemet löst.

– Vi har inget behov av hyrläkare längre. Det känns helt fantastiskt. All personal på vårdcentralen har kämpat för detta, säger Cecilia Persson, verksamhetsansvarig på vårdecentralen i Svalöv.
– Idag har jag sju fasta distriktsläkare men de jobbar inte heltid allihop.
I tjänster räknat så är det 5,4 heltidstjänster plus en 75 procentig ST-läkare som kommer att stanna i Svalöv från och med december, när hon gjort klart sin specialisttjänstgörning på vårdcentralen. Det blir 6,15 heltidstjänster, ett steg närmare drömmen på sju läkare, berättar Cecilia Persson.

Cecilia Persson.
Cecilia Persson.

– Vi utbildar två AT läkare och fyra stycken ST-läkare för att kunna möta framtida behov. Vi har även en barnläkare från Syrien som gör sin provtjänstgöring för att få svensk legitimation, och vi hoppas han vill stanna. Allt för att vi inte åter skall hamna i samma situation igen, berättar Cecilia Persson.

Att vårdcentralen kommit till rätta med hyrläkarproblematiken ger inte bara en större kontinuitet för de 10 200 patienter som är listade på vårdcentralen.
– Nästa års budget ser betydligt bättre ut. Jag tror vi får ett nollresultat nästa år, säger Cecilia Persson.
En hyrläkare kostar vårdcentralen en miljon kronor mer per år än en vanlig fastanställd distriktsläkare. Därför väntas vårdcentralen gå minus med cirka 1,5 miljoner kronor i år.
– Nu gör vi allt vi kan för att lista på alla patienter på läkare, säger Cecilia Persson.
Svalövspolitikern Torbjörn Ekelund (L), tillika ledamot i regionfullmäktige, har lyft problematiken med hyrläkare i en interpellation till regionrådet Yvonne Augustin (S).
– Pengarna i all ära, men det absolut allvarligaste är att vi inte får kontiniutet. Kontinuiteten borde vara så god att de flesta visste förnamnet på sin läkare.
Anders Svärd (S) är ledamot i regionfullmäktige och glad att hyrläkarproblematiken nu är löst på Svalövs vårdcentral.
– Jag tycker att det är jättebra, säger han.
Han sitter i sjukvårdsnämnd SUND, som bland annat har hand om vårdcentralerna i västra Skåne och som i somras tog beslut om att sätta stopp för hyrläkare inom den skånska psykiatrin.
– Den signalen har kanske påverkat utvecklingen, men det är framför allt Cecilia som gjort ett jättebra arbete, säger Anders Svärd.
Även på Skånes universitetssjukhus (SUS) ska användningen av bemanningspersonal minska, berättar han.

Bilden ovan: Vårdcentralen i Svalöv har kommit till rätta med hyrläkarproblematiken.