Nya gatunamn vid Jönsaplan klara

Markarbetet på Jönsaplan pågår som bäst, och kajen mot Stadshuset breddas för att ge en stadig grund för de hotell- och bostadshus som fastighetsbolaget Paulssons ska bygga där. När det är klart fungerar inte bara Jönsaplan som postadress menar stadens lantmäteri och har därför föreslagit två nya gatu- och platsnamn som stadsbyggnadsnämnden antog på sitt senaste möte. Kajerna mot vattnet får namnet Stadskajen, det gäller både den mittemot Stadshuset och den mittemot Nyhamn. Två L-formade byggnader är planerade i kvarteret, med en upphöjd innergård emellan och ett underjordiskt garage. Som angöring till den större byggnaden, som ska rymma Hotell Öresund, så anläggs en öppen plats längs Kungsgatan, mellan kyrkan och hotellet. Den får namnet Sofia Albertinas plats, efter kyrkan på andra sidan gatan.