Polisen lovar synas mer på Karlslund

Koppargården har pekats ut som ett ”Utsatt område” av Polisens Nationella operativa avdelning (NOA). Nu lovar Landskronapolisen att vara mer närvarande i Karlslundsområdet under 2017.

Ett mål med den nya, hårt kritiserade, polisorganisation, är att bli mer lokalt närvarande. Ett nytt verktyg för att uppnå det är så kallade medborgarlöften, där lokala polismyndigheten på årsbasis skriver ett avtal med respektive kommun om åtgärder man lovar vida under året. Vilka de åtgärderna är ska bygga på resultaten från trygghetsvandringar, medborgardialoger och medarbetardialoger bland annat.
Medborgarlöftena
för 2017, som kommunstyrelsen nyligen beslutat att anta, handlar om Karlslund/Norrestad. Det som upplevs som problem i området är, kanske inte helt förvånade, grov kriminalitet med narkotikahandel och uppgörelser mellan kriminella med skjutvapen, men också att förtroendet för polisen är lågt, och att det finns få aktiviteter för barn och unga.

Därför har polisen nu kommit överens med kommunen om att det ska finnas två kontaktpoliser kopplade till Pilängsskolan. En gång per termin ska också polisen besöka förskolorna Tusenskönan, Pilgården och Drömmen, samt vid minst två tillfällen per termin besöka Ungdomshuset Karlslund. Polisen lovar också att genomföra ”underrättelsestyrda kontroller och insatser (…) med fokus på vapen, narkotika och otillåten påverkan”. Polisen lovar också att ”den polisiära synligheten i området ska upprätthållas” – hur anges dock inte.

Under 2015 omorganiserade Landskronapolisen sin områdespolisverksamhet. Tidigare områdespolisgruppen hade då upplösts efter flera poliser hoppat av. De var kritiska mot den nya inriktningen, med fokus på hela kommunen, istället för problemområden.
Kommunen å sin
sida tar på sig att utveckla området på olika sätt, som känns igen från tidigare aviserade planer. Bland annat att bygga en ny ”stadsgata” som förbinder Idrottsvägen och Hjalmar Brantings väg, och att bygga ut Puls Arena på Varggatan för sådant som inomhusskejtpark, bangolf, gymnastik och boule.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) ställer sig frågande till verktyget medborgarlöfte.
– Staden har redan samarbetsavtal med polisen sedan 8-9 år tillbaka. Detta blir lite tårta på tårta. Men nu är det ju krav på att dessa ska finnas.
Torkild Strandberg menar att samarbetsavtalet har fördelar framför medborgarlöftet.
I samarbetsavtalet är det klart angett vad som ska göras, när och av vem, och hur det ska utvärderas. Medborgarlöftena har inte samma tydlighet

Bilden ovan: Polisen lovar att bli mer närvarande på Karlslund/Norrestad under nästa år, dels genom vanligt polisiärt arbete som tillslag efter tips, men även genom förebyggande arbete som besök på skola, förskola och fritidsgård.