Statliga pengar till läxhjälp på Svalövs skolor

Att erbjuda elever som har dåliga förutsättningar för att göra läxorna hemma extra hjälp efter lektionstid, det är ett prioriterat mål för Skolverket.

I år delar verket ut totalt 343 miljoner kronor i statligt stöd, till 397 skolor, som ska gå till just läxhjälp. I somras förlängdes ansökningstiden till den 31 augusti i en andra sökomgång, och nyligen blev klart vilken tilldelning de sökande skolorna får. Alla grundskolor i Svalöv erbjuder läxhjälp, till totalt 678 elever. Sju skolor inom Svalövs kommun får totalt 715 000 kronor i statlig ersättning för detta.
– Vi har redan haft läxhjälp under flera år. Så skillnaden blir att nu får vi statliga pengar för att fortsätta. Detta blir ju ”rena” pengar rakt ner i kistan för något vi redan har i budget, så jag är väldigt nöjd. Det frigör resurser till annat. säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
När det gäller låg- och mellanstadieskolorna riktar sig stödet in på sjätteklassarna och på Linåkerskolan samtliga elever. Det är också därför som Linåkerskolan, som är kommunens enda högstadieskola, får den högsta tilldelningen.
– Alla elever som har behov av läxhjälp ska kunna få det, säger Torbjörn Ekelund (L).
Svalövs Montessori får 160 000 kronor för läxhjälp till 160 elever. Som mest betalar Skolverket ut 1000 kronor per elev och år för läxhjälpen, nya regler sedan 2014 gör att det också går att söka ersättning för läxhjälp i årskurs 1-5 och för läxhjälp som ideella föreningar håller i. Senast den 13 januari nästa år måste skolorna redovisa vad de gjort för pengarna, till exempel hur många timmars läxhjälp det har blivit och hur många elever som varit med i genomsnitt per tillfälle.

Statsbidrag till kommunala skolor:

  • Billeshögsskolan: 80 000 kr.
  • Heleneborgsskolan 4-6: 50 000 kr.
  • Linåkerskolan: 400 000 kr.
  • Lunnaskolan: 50 000 kr.
  • Midgårds skola: 75 000 kr.
  • Parkskolan: 40 000 kr.
  • Särskolan Heleneborgsskolan: 20 000 kr.
  • Totalt: 715 000 kr.

  • Statsbidrag till fristående skola:

  • Svalövs Montessoriskola:160 000 kr.