Ungdomar på jobbjakt

I Landskrona är ungdomsarbetslösheten hög. Samtidigt saknar flera av stadens industriföretag arbetskraft.

För att hjälpa till med att ändra på den situationen så arrangerade Uppstart Landskrona tillsammans med arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen under förra veckan ett ”företagssafari” där arbetslösa unga bussades till företagen Haldex, SWEP, OHIAB och EWP. Förhoppningen är att locka till den verkstadsskola startar på Varvsudden i januari. Den är ett samarbete mellan kommunens vuxenutbildning och ett antal företag, som bland annat erbjuder praktikplatser. Det är utbildningar till drift- och underhållstekniker, svetsare och CNC-operatör, alla bristyrken. På bilden syns OHIAB:s personalchef Åsa Windfors som visar upp varvets stora flytdocka.

Foto: Per Eeg-Olofsson