Efter giftlarm: Befesa Scandust tvingas stänga på söndag

Länsstyrelsen tog på torsdagen beslut om att omedelbart stänga produktionen hos Befesa ScanDust på Varvsudden.

Anledningen är de miljöproblem som förekommit i företagets närområde. Befesa Scandust sysslar med att återvinna metaller ur filter från stålverk. Höga halter av cyanid har uppmätts i grundvattnet på Varvsudden, cyanid som enligt länsstyrelsen med hög sannolikhet kommer från Scandusts verksamhet. Under förra året uppmärksammandes också fiskdöd i Lundåkrabukten.
Nu förbjuder alltså Länsstyrelsen företaget att bedriva miljöfarlig verksamhet från och med 11 december. Skulle företaget bryta mot produktionsstoppet så utdöms ett vite på 50 miljoner kronor per påbörjad arbetsvecka, en stor summa även när det gäller företagsböter. Sedan tidigare har företaget åtgärdskrav på sig som är kopplade till viteshot i mångmiljonklassen, inte minst gäller de att göra något åt de stora mängder zinkslam som företaget förvarar utan tillstånd och direkt på marken.

– Det vatten som ligger öppet på fabriksområdet har halter av cyanid som ligger på 200-300 gånger över riktvärdet. Även slamupplagen innehåller höga halter cyanid. Problemen är så allvarliga och omfattande att verksamheten måste stänga. Driften kan inte starta igen förrän bolaget har genomfört en genomgående miljöteknisk undersökning, redovisat en fullständig genomgång av processen, genomfört eventuell sanering samt åtgärdat och skaffat tillstånd för det otillåtna avfallet, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande från myndigheten.

– Jag ser allvarligt på situationen. Länsstyrelsen beslut understryker detta. Jag förväntar mig att bolaget agerar skyndsamt och kraftfullt för att komma till rätta med de allvarliga miljöproblem som dagens beslut understryker, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

– Miljönämnden har sedan flera år uppmärksammat och fått indikationer på att de miljöproblem som funnits med fiskdöd och utslagning av reningsverket hade en koppling till cyanid. Detta har vi haft en dialog med ansvarig tillsynsmyndighet om och nu har källan, som det verkar, identifierats. Om tillförseln av cyanid till den omgivande miljön upphör bedömer vi att det inte kommer att bli långsiktiga konsekvenser, säger Jörgen Hanak, chef Miljöförvaltningen.

Befesa Scandusts vd Henrik Trydegård verkar inte helt övertygad om att cyaniden i grundvattnet kommer från företagets verksamhet.

– Vi vet ju vilken mark vi har företaget på. Här ligger utfyllnadsmassor som vi inte känner till, säger han till nyhetssiten Landskrona Direkt och fortsätter:

– Jag vill se hela Länsstyrelsens undersökning innan jag uttalar mig om det.

UPPDATERING: Under fredagen lämnade Befesa Scandust in ett överklagande av länsstyrelsens beslut, företaget vill ha det prövat i nästa instans, mark- och miljödomstolen. Befesa Scandust begär också så kallad inhibition av beslutet, det vill säga att det inte börjar gälla förrän domstolen lämnat ett avgörande i frågan. Under fredagseftermiddagen lämnade mark- och miljödomstolen sitt besked: Befesas begäran avslås. Under eftermiddagen meddelade Befesa också att företaget drar tillbaka sin överklagan.

Bilden ovan: under torsdagen hamnade Befesa Scandust i sökljuset inte bara för lokala media, efter att länsstyrelsen beslutat om ett akut driftsstopp från söndag. Foto: Per Eeg-Olofsson

Läs även: ”Befesa Scandust kan åka på mångmiljonvite”
och: ”Kommunstyrelsen vill fråga ut Befesa Scandust”

befesa2
Länsstyrelsen har tidigare anmärkt på att Befesa Scandust lagt upp stora mängder zinkslam under bar himmel utan att ha tillstånd för detta.
befesa3
Befesa Scandusts återvinner metaller ur filter från stålverk och andra industrier.