Boende på Kolemavägen: ”De kör för snabbt”

Folk kör för fort på Kolemavägen. Det tycker Jörgen Salmose som gärna hade sett en avsmalnad körbana som hastighetsdämpande åtgärd. Men Trafikverket har inte planerat något.

– Det står 50 där nere, då ska folk köra det också, säger Jörgen Salmose.
Han tittar ut genom fönstret på sitt hus på Kolemavägen, som går från Röstånga till Kolema lite norr om byn. Fordonen som drar förbi på Kolemavägen kör ofta alldeles för fort. Det tycker han och hustrun Lilian som bott här sedan 1990-talet.
– Deras inställning till fartgränserna blir ju sämre och sämre, säger Jörgen Salmose.
Skåneleden går längs en del av vägen och varje dag går skolbarn där.
Värst är det på morgonen och på kvällen när folk ska till och från jobbet, tycker han.
– Det värsta är lastbilarna och motorcyklarna, säger Lilian Salmose.
Jörgen Salmose är inte så förtjust i gupp som trafiksänkande åtgärd.
– Jag har föreslagit att de skulle göra en avsmalning, säger han.

Kolemavägen är en statlig väg och det är Trafikverket som har väghållaransvar. Det innebär att kommunen inte har så mycket att säga till om, utan kan bara komma med försiktiga propåer till den statliga myndigheten.
Jörgen Salmose lämnade in en synpunkt till Trafikverket för tre år sedan. I sitt svar skrev Trafikverket att det inte finns några åtgärder inplanerade. De hänvisade till en årsmedeldygnsmätning från år 2004. Den visade på att det på Kolemavägen i genomsnitt går 520 fordon per dygn, varav 80 är tung trafik. Trafiken ökar generellt med en procent årligen, skrev Trafikverket. Det hade på tio år enbart skett två stycken lindriga olyckor på den del av vägen som går genom tättbebyggt område.
En årsmedeldygnsmätning på det mindre vägnätet ska göras vart tolfte år.
– Punkten mäts i år. De gör flera mätningar, vid olika tider på året, och alla har inte kommit in i vårt system än. Just nu ligger endast en mätning som är gjord tidigt på året så jag vågar inte riktigt uttala mig om resultatet än då jag inte har någon helhetsbild”, skriver åtgärdsplanerare Charlotte Lindskog i ett mejl till Papperstidningen.
Mäter de då också hastigheten?
– Jag kan inte svara på att de gör det med all säkerhet, men det brukar vara så att de mäter även hastigheten, skriver Charlotte Lindskog.
Inte heller i dagsläget finns några åtgärder inplanerade från Trafikverkets sida.

Om en medborgare har synpunkter på en statlig väg, så ska denne kontakta Trafikverket.
Charlotte Lindskog:
– När Trafikverket får in en synpunkt från en medborgare registreras ärendet och medborgaren får en återkoppling med ett ärendenummer inom fem dagar att vi mottagit ärendet. Sedan har vi sex veckors handläggningstid att svara på ärendet. När vi handlägger ett ärende av denna karaktär tittar handläggaren bland annat på faktorer som hur ser platsen ut, vad är det för hastighet och trafikmängd, vilka målpunkter finns, är det en plats där mycket fotgängare och cyklister rör sig, olycksstatistik, med mera. Om det inte är aktuellt att genomföra åtgärder i dagsläget så skriver vi in önskemål på en lista där vi samlar åtgärder som kan bli aktuella i framtiden.

Bilden ovan: Folk kör för fort på Kolemavägen. Det tycker Jörgen Salmose som gärna hade sett en avsmalnad körbana som hastighetsdämpande åtgärd.