De vill ändra bilden av Axeltofta

Boendegruppen ”Axeltofta kan” vill sätta flytthotat kolonionråde på kartan

Koloniområdet Axeltofta, mellan Landskrona och Häljarp, syns sällan i positiva sammanhang. På senare tid har uppmärksamheten gällt sådant som bristfälliga VA-lösningar och en planerad flytt av området. Nu vill gruppen ”Axeltofta kan” visa en ljusare bild av området.

Vi vill sätta Axeltofta på kartan, i ett positivt sammanhang. Visa att det händer saker här och att det bor vanliga människor här.
Det säger Kitty Tedemark, en av tre boende i gruppen ”Axeltofta kan” som på lördag ordnar julmarknad i och kring områdets gemensamhets-
lokal. Både boende själva och folk utifrån säljer hantverks-
produkter och matvaror, det blir korvgrillning, tomte, fika, fiskedamm för barnen mera med mera.
Det är inte första gången som Axeltofta kan arrangerar marknad på området. I augusti hölls en välbesökt loppis och hantverksmässa.
Nu är det
ingen slump att Axeltofta kan bildats just nu.
Vi satt och hantverkade förra vintern och pratade om att man borde göra något för att ändra den här negativa bilden av Axeltofta som många har, och sätta Axeltofta på kartan på ett positivt sätt, säger Kitty Tedemark.
Och nu har jag träffat flera som sagt ”Axeltofta, är det inte där ni hade den där stora loppisen?”. Det är en himskans massa jobb – men det är kul.

Både Kitty Tedemark och grannarna Camilla Gullstrand och Camilla Johansson talar om det speciella med att bo på Axeltofta.
Det är lite ö-känsla att bo här, alla tar hand om varandra. Jag bröt armen i somras innan loppisen, och det tog inte mer än en halvtimme innan jag blev körd till akuten i Lund och en annan granne tog hand om hundarna, berättar Kitty Tedemark.
Som
Papperstidningen tidigare skrivit om så har kommunen planer på att flytta, åtminstonde en del av dagens koloniområde till andra sidan Axeltoftavägen. Det råder ingen tvekan om vad de tre tycker om de planerna.
De får bära ut oss i träfrack, säger Camilla Johansson.
Jag säger inte att jag inte vill flytta, jag säger att jag inte ska flytta säger Kitty Tedemark.

Bakgrunden till kommunens planer är en konsultrapport från 2008 som kommer fram till att vatten- och avloppssystemet på området inte fungerar med den mängd bofasta som det finns där idag. Konsultfirman kommer också fram till att området ligger lågt och att det skulle krävas bättre dränering och dagvattensystem för att minska risken för översvämning.
Det är ännu mer vattensjukt på andra sidan vägen än vad det är här, menar Kitty Tedemark.
Man skulle behöva dränering där också – och då kan man väl lika gärna göra det här, så folk som bott här i många år slipper ryckas upp med rötterna?
I den
kommunala detaljplanen klassas Axeltofta som ett koloniområde, och därmed är det inte tillåtet att bo pemanent där. Eftersom man inte få bo där permanent så finns det inte heller något behov av förbättrat VA-nät, det har varit kommunens inställning i VA-frågan. Samtidigt har kommunen under många år sett mellan fingrarna med det 100-tal stugor med bofasta som finns där.
Det där med att Axeltofta skulle vara ett koloniområde är bara en undanflykt, säger Kitty Tedemark.
Länsstyrelsen säger ju att det är ett fritidsområde och har varit på kommunen om att bygga avlopp, men kommunen förhalar.

Till årsskiftet sägs dagens femåriga arrendeavtal på området upp. Enligt ett förslag till tidsplan för flytten så blir det nya avtal nästa år, ny detaljplan år 2018, erbjudande om flytt 2019, och själva flytten sker 2021.
Här är det ingen som riktigt tar det på allvar. Kommunen har ju hållit på såhär i tio år nu, säger Kitty Tedemark.

Bilden ovan: Skylten är redan på plats, och på lördag hoppas damerna i ”Axeltofta kan” att det även blir många besökare på julmarknaden. När Axeltofta kan ordnade loppis i augusti kom flera hundra besökare berättar Kitty Tedemark (mitten). Bredvid henne Camilla Gullstrand (till vänster) och Camilla Johansson. 

Läs även: ”Flyttat Axeltofta bara hälften så stort”

Julmarknad

  • Vad? Julmarknad med ”Axeltofta kan
  • Var? Gemensamhetslokalen på Axeltofta.
  • När? Lördag 10 december kl 11-15.