”Det gäller att gå från plan till handling”

Den siste oktober antog Svalövs kommunfullmäktige en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. I förra veckan tog man första steget mot att göra den planen till handling.

Under två dagar höll Lars Stiernelöf i föreläsningar om våldsbejakande extremism för personal och politiker i Svalövs kommun. Han är projektledare på projektet ”Värna Värmland mot våldsbejakande extremism” på Brottsförebyggande centrum i Värmland.
– Det gäller att gå från plan till handling, sa han.
Han talade om de olika typerna av våldsbejakande extremism: den religiösa, vit makt-miljön, den autonoma vänstern och de ensamagerande. Och vad man kan göra för att förebygga.
I en kommun av Svalövs storlek så är ofta vit makt-miljön det större hotet, menar Lars Stiernelöf.
– Det är ett mycket mer påtagligt hot i mindre kommuner.

På torsdagen fanns representanter från varje kommunal arbetsplats på plats. Tanken är att de senare ska sprida kunskapen vidare ut på respektive arbetsplats.
– Då får vi ut det som en röd tråd till alla, säger Eva Lövbom, räddningschef som fram tills nu har varit kommunens kontaktperson med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Den rollen har nu tagits över av Mikael Lindberg, IFO-chef.
Kommunstyrelsens ordförande, Birgitta Jönsson (S) var på plats.
Vad har du lärt dig?
– Det är helheten framför allt. Det har blivit tydligt att det finns mitt ibland oss, utan att man kanske reagerar på det. Det gäller att vara uppmärksam och lyssna på oro, säger hon.
– Nu gäller det att handlingsplanen inte blir en hyllvärmare, utan att vi gör uppföljning på den hela tiden.
Hon lyfter också fram att det är viktigt att det på kommunens hemsida finns information om vart den som är orolig kan vända sig på helger och kvällar, då kanske oron är större än dagtid.

Bilden ovan: Lars Stiernelöf pratade om hur man tidigt kan förebygga våldsbejakande extremism.

Fotnot: Om du har en vän eller släkting, som du misstänker ägnar sig åt våldsbejakande extremism eller är på väg in i en sådan miljö, så kan du på kommunens hemsida hitta information om vart du ska vända dig. Du kan också ringa till 020-100 200 som är det nationella nödnumret för dessa frågor. Här finns länkar till den nationella samordnarens hemsida.