Familjecentral kan öppna nästa höst

Planerna på en familjecentral i Svalöv håller på att ta konkret form. Bildningsnämnden och förvaltningen arbetar just nu med en projektplan. I augusti nästa år är det tänkt att familjecentralen ska invigas på Månsaboskolan.

På en familjecentral ska det finnas en öppen förskola, en barnavårdscentral och socialtjänst.
– Nu har vi precis fått barnmorskorna med på tåget också, säger Cecilia Persson, verksamhetschef på vårdcentralen i Svalöv. Vi får tillbaka mödravården till Svalöv. Det är viktigt för de blivande mödrarna. Det är jätteroligt.
Det finns också planer på att till en ungdomsmottagning. Därmed skulle familjecentralen i Svalöv hjälpa de minsta barnen i den öppna förskolan och barnavårdscentralen, familjen inom socialtjänsten, mammorna i mödravården och de unga i ungdomsmottagningen.
– Det blir en familjecentral på steroider. Kanske den mest kompletta familjecentralen i Skåne, säger Torbjörn Ekelund, bildningsnämndens ordförande.
– Alla de fyra verksamheterna ska vara öppna minst 20 timmar samtidigt, men bvc-sköterskorna, barnhälsovården, kommer nog att vara där mer, nästan heltid, säger Cecilia Persson.
Till våren påbörjas ombyggnaden av den gamla Månsaboskolan till en kostnad av cirka två-tre miljoner kronor. Ombyggnaden till familjecentral påverkar dock inte de föreningar som huserar i Månsaboskolan: Somaliska kultur- och fritidsföreningen, nattvandrarna i Svalöv och dartklubben.
Däremot behövs förmodligen två lektionssalar på Månsabo för Linåkers behov.
– De börjar bli trångbodda, säger Torbjörn Ekelund.
Enligt fritidschef Niklas Fonskov, är någon av föreningarna på Månsabo eventuellt intresserade av att flytta till den gamla förskolan Persbo på Svalegatan.
I augusti nästa år är det tänkt att familjecentralen ska invigas. Hyran på 200 000 kronor till kommunala Svalövslokaler AB, som äger Månsabo, kommer förmodligen både kommunen och Region Skåne stå för, exakt hur mycket är inte klart än.

Bilden ovan: I augusti nästa år ska en familjecentral öppna i gamla Månsabo.

Vad är en familjecentral?

  • En familjecentral består av en öppen förskola, en barnavårdscentral och social rådgivning.
  • Det är ett samarbete mellan kommunens utbildningsförvaltning, socialtjänst och vårdcentralen i Svalöv som står för barnavårds- och mödravårdsmottagningen.
  • En familjecentral ska bland annat fungera som en mötesplats för barn, unga och vuxna och ska göra det möjligt att tidigt identifiera de familjer som behöver stöd för hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.