Flytt ska göra det lättare att få info

Den som vill få information om turistmål eller företagande får numera gå till kommunhuset. I slutet av november flyttade kommunens näringslivs- och turismenhet dit från lokalerna i Kvarnhuset på Svalegatan.  En tanke med det är att samla allt på samma plats och göra det mer tillgängligt.

– Vi äger sällan frågorna själva, utan ofta behöver vi koppla vidare, om det gäller till exempel bygglov eller markköp. Vi är en mellanhand, en servicefunktion som ska hjälpa både företagen och myndigheterna i frågor som rör företag och näringslivsutveckling, säger Katarina Borgstrand, näringslivs- och turismchef.
Under tre månader i våras mättes antalet besökare. Då kom det 31 spontana besök till lokalerna i Kvarnhuset. Av dem hade cirka åtta personer något ärende som rörde besöksnäringen eller näringslivet, berättar Katarina Borgstrand.
– Det är för lite för att motivera att sitta där. Där var det inte heller alltid säkert att vi var på plats. Här är det alltid bemannat, varje vardag mellan klockan 8 och 16.30. På det viset blir det mer tillgängligt, säger hon.
Turisminformation i form av kartor och broschyrer finns  i kommunhusets reception.
– Det blir tydligare vid receptionen var man hittar information, säger Katarina Borgstrand.

Bilden ovan: Kristina Hansson, turismsamordnare, Katarina Borgstrand, näringsliv- och turismchef, Kristina Nilsson, receptionist och Gisela Christensson, näringslivsassistent. Flytten av näringslivs- och turismenheten till kommunhuset ska underlätta för den som vill får information om turistmål eller företagande.