Förskolepersonal fick motionera muskler och pedagogik

Att småbarn rör sig mycket kan alla som är, eller varit, småbarnsföräldrar intyga. Men för att rörelsebehovet ska göra så mycket nytta som möjligt, så kan det vara bra att kanalisera springet i benen.
Det fick 14 anställda på förskolorna Hackebacken, Rockaden och Svaneholmsgården lära sig under förra veckan när de gick igenom Friskis och Svettis kurs ”Mini-röris”.

– Också flyger vi som flygplan!, ropar gympaledaren Rebecka Schmidt, slår ut med armarna och ”flyger” runt på golvet i gymnastiksalen.
Hon och Friskis-kollegan Hanna Kronberg håller i dagens tre och en halv timmar långa kurs för förskolepersonalen, som har sina arbetsplatser inte långt i från Friskis och Svettis lokaler på Pjäsgatan.

Mini-röris heter det, och är både ett programmaterial och, för den som vill, en kurs. CD-skiva med musik, en plansch med rörelser, en ”rörelsekortlek” och lite annat ingår.
– Det är rörelser för de allra yngsta, två till sex år, berättar  Rebecka Schmidt.
– För att få ut mer av rörelserna i vardagen och för att träna barnens balans, stabilitet och motorik.
Mini-röris är en utveckling av ett annat program-material, ”Röris”, som funnits sedan 2003, runt 30 000 pedagoger i Sverige har gått Friskis och Svettis kurs med ”Röris”.
– Vi erbjuder också för-skolorna att komma hit med barnen och använda vår lokal. Mitt på dagen står den ändå tom, säger Rebecka Schmidt.

Förskolechefen Camilla Norrhede, själv flitig Friskis-besökare, är nöjd med att personalen gått igenom kursen.
– Motion och hälsa är ett prioriterat mål för oss, och det här ger personalen nya tips och idéer, säger hon.
– Och en bonus blir att barnen kan sprida det vidare till föräldrarna.

Bilden ovan: Gå på stället, höga upphopp, vicka rumpan, slingra sig som en mask. Det var många lekfulla övningar som förskolepersonalen fick prova på.