Förvirrat kring fiber på landsbygden

För några veckor sedan skrev vi i Papperstidningen om det samverkansavtal Svalövs kommun skrivit under med fiberleverantören Svenska Stadsnät. Dagarna efter offentliggörandet dök det på flera håll i kommunen upp en intresseförfrågan till konsumenterna från en annan aktör, IP-Only.

Avtalet kommunen skrivet med Svenska Stadsnät innebär i praktiken att Svenska Stadsnät får förtur när det gäller till exempel grävtillstånd, man får hjälp med kartor och allt annat som underlättar för aktören både i ett projekteringsstadie men också i det senare faktiska nedläggningsarbetet.
– Svenska Stadsnät har hittills ombesörjt all fibernedläggning i Svalövs Kommun, dom äger också själva huvudnätet, så att valet föll på dom som kommunens samarbetspartner, var inte så konstigt. Dom var dessutom först och villiga att erbjuda alla invånare i kommunen samma möjligheter, berättar Robin Östlin bredbandssamordnare på kommunen.

Att lägga ner fiber till alla hushåll är en mycket kostsam procedur och för att kunna genomföra detta till en rimlig kostnad är det viktigt att de flesta hushåll tackar ja. Just nu finns det statliga bidrag att söka för aktörer med verifierade intressenter.
– För att få del av pengarna krävs att minst 85 procent skickar in sin intresseanmälan, berättar Birgitta Krook Larsson på Svenska Stadsnät.
Kostnaden för att dra fram fiber till hushållen på landsbygden i Svalövs kommun är cirka 50.000/hushåll en-
ligt enligt de kalkyler kommunen tagit del av. Med bidragen kan kostnaden halveras.
Siffran 25.000 är den som Birgitta Krook Larsson nämnt som en ungefärlig kostnad för den enskilde att betala för en anslutning på landsbygden.
I veckan som gick skickade Svenska Stadsnät ut sin intresseförfrågan till hushållen på landsbygden i Svalövs Kommun. De som fått erbjudande från IP-Only har haft tillgång till deras intresseanmälan i mer än en månad. Skillnaden mellan de två intresseanmälningarna är dock stor.
I Svenska Stadsnäts fall är det precis vad det låter som, just bara en intresseanmälan utan förpliktelser, men skriver du på IP-Onlys intresseanmälan är det också en beställning som förbinder dig till avtalet i 24 månader. I praktiken innebär det att du förbinder dig till ett avtal som du ännu inte vet när det ska genomföras eller om det ens blir av. Det som är positivt i IP-Onlys avtal är att du redan från början säger ja eller nej till en kostnad då den är specificerad till 19.000 kronor. I Svenska Stadsnäts fall kan det bli detsamma eller betydligt dyrare om det blir få hushåll som ansluter sig. I både fallen bygger dock utbyggnaden på att i stort sett alla hushåll ansluter sig för att det ska bli verklighet. Problematiken med IP-Onlys avtal är att dom inte tids-anger när du kan förvänta dig att få din fiberanslutning. Och dom kan alltså dra ut på processen i 24 månader innan dom gör en tidsangivelse.

För båda leverantörerna är de statliga bidragen garanterat avgörande för utbyggnaden. Och den 22 december meddelade först Länsstyrelsen att man kortar ansökningstiden med en månad och det nya datumet är nu istället den 31 januari. Under eftermiddagen backade man dock och den 15 februari gäller fortfarande som det datum då  alla aktörer ska ha lämnat in sina summerade och verifierade intresseanmälningar för att ens få möjlighet att ta del av bidragen. Pengarna som är avsatta till detta täcker cirka en tiondel av den faktiska kostnaden för fiber till hela landsbygden. Detta innebär att bara för att du antingen skrivit på en intresseanmälan till Svenska Stadsnät eller ett bindande avtal med IP-Only inte är garanterad att få din fiberanslutning. Just nu är det förvirrande för många och Länsstyrelsens beslut har upprört både aktörer och kommuner som nu skyndsamt måste få in alla anmälningar betydligt tidigare än va dom först trott. Svenska Stadsnät hoppas att alla skickar in sin anmälan senast den 31 januari och för IP-Only kvarstår den 20 januari som sista datum.

Skillnaderna på Svenska Stadsnäts anslutning och IP-Onlys är förmodligen marginella, båda erbjuder öppen fiber vilket innebär att du sedan kan välja i stort sett vilken leverantör av uppkoppling som helst. Vilken fiberleverantör man väljer är ju upp till var och en, fri marknad råder.
– Som ansvarig för hela kommunen hoppas jag att alla väljer Svenska Stadsnät. Dom garanterar en utbyggnad även på de orter som ligger långt ifrån. Om alla väljer samma blir det ju en kollektiv anslutning vilket gör att priset också fördelas på fler och därmed blir lägre för dom flesta, kommenterar Olof Röstin, Kommunstyrelsens vice ordförande.
Robin Grönstedt, TF pressansvarig på IP-Only menar att deras beställning med en 24 månaders bindningstid endast är för att säkerställa kundunderlaget när man sätter igång att bygga ut fibernätet i de olika kommunerna.
– Vi har ingen avsikt att låsa in någon i ett avtal, sen är vi kanske otydliga på någon punkt i avtalen vilket vi kommer se över, säger Robin Grönstedt.
Otydliga avtal är vad det är, finns det tveksamheter är det dumt att skriva på. I synnerhet med så lång bindningstid. I praktiken innebär det att man kanske tackar nej till Svenska Stadsnät och missar den chansen och skulle IP-Only sedan inte få tillräckligt många intressenter för
att bygga ut blir man utan fiberanslutning eller tvungen att bekosta hela anslutningen själv, till ett betydligt högre belopp, troligtvis minst en nolla till.

Under vecka 3 kommer Svenska Stadsnät gå ut med mer information om fiberanslutningen i Svalövs kommun, så vill du veta mer om vad du kan förvänta dig av dom och en framtida fiberanslutning är det all idé att hålla huvudet kallt och avvakta att skriva på något avtal. Intresseanmälan till Svenska Stadsnät kan du dock göra innan dess den är ju utan bindning.