Gratis rådgivning guidar till rätt hjälp

Att anlita en advokat är, som många vet, inte så billigt. Men två gånger i månaden kan Landskronaborna få juridisk rådgivning, alldeles gratis, på stadsbiblioteket.

Det är sen tisdagseftermiddag på Landskronas stadsbibliotek och juristen Rickard Lyckander gör sig hemmastadd i barnavdelningens sagorum, en blåmålad amfiteater i miniformat, med dämpad belysning och kuddar. Han tänder skrivbordslampan och lägger den tjocka lagboken på bordet bredvid den bulliga sagoläsarfåtöljen.
– Ja det kanske hjälper till att med lätta upp stämningen lite, säger han angående den tilldelade lokalen, och skrattar.

Rickard Lyckander är en av flera jurister i Landskrona som utan ersättning ställer upp med juridisk rådgivning, ”Advokatjour”, under två eftermiddagar per månad på biblioteket. Från klockan fyra kan intresserade komma in på biblioteket och få en nummerlapp till rådgivningen som börjar klockan fem och pågår i max två timmar. Varje klient får 15 minuter.
– Det blir ju inte samma sak som med en klient som har anlitat en. Men på 15 minuter kan jag ändå ge råd som någon har mycket nytta av. Inte minst ge besked om frågan är något som man kan klara av själv med en begränsad insats, eller kanske om det behövs mer hjälp, och vart man i så fall kan vända sig. Och det är precis samma kvalitet i rådgivningen som om den skett på vanligt sätt.

Någon särskild typ av ärenden som är vanligare är svårt att peka ut menar Rickard Lyckander.
– Nej. Det kanske är en viss tonvikt på familjerättsliga ärenden, arv, skilsmässor och vårdnadsfrågor. En del kommer också med frågor som rör myndighetsbeslut, hur man ska tolka dem och hur man ska göra för att överklaga. Men det kan också vara väldigt specifika frågor som en upphovsrättslig tvist som en privatperson har med ett företag. Något sådant är alldeles för stort för att hinna sätta sig in i på 15 minuter – men då kan man i alla fall lämna det beskedet.

Rickard Lyckander är en av en handfull Landskronabaserade jurister som ideellt håller i rådgivningen.
– Det blir två-tre gånger på en termin, beroende på hur många som delar på det. Jag var med i ett nätverk för jurister i Göteborg där det var någon som sa att varje stad med en juristkår med självaktning ordnar fri rådgivning. Det ligger något i det.
Utanför sagorummet väntar Nenad Slavkovic på sin tur. Hans fråga är av konsumenträttsnatur.
– Jag har köpt en ny bil av en bilåterförsäljare, en Nissan. Det finns ett inbyggt fel i modellen som Nissan gick ut med redan för ett år sedan, men det var inget som försäljaren talade om när jag köpte bilen.
Vad är det du vill veta?
– Om det går att häva köpet. Om jag känt till felet så hade jag inte köpt bilen, och jag vill inte betala av på en bil som kan få dåligt andrahandsvärde.

Bilden ovan: Rickard Lyckander, som jobbar på advokatfirman Peter Henrysson i Landskrona, är en av de jurister som ideellt ställer upp med gratis juridisk rådgivning på stadsbiblioteket.