Grönt ljus för ny förskola i Häljarp

Växande byn Häljarp har blivit en vinnare när budget och investeringsplan lagts för de närmaste åren. Totalt 62 miljoner ska gå till utbyggnad av skola och förskola där, enligt reviderad budget. Nu är det grönt ljus för den första nya förskolan vid Emiliaskolan.

Den nya förskolan byggs nära Emiliaskolan, vid Lilla byvägen, med plats för cirka 100 barn och 20 pedagoger. Tanken är att den kommunalt drivna förskolan ska öppna till höstterminen 2018. Nyligen gav stadsbyggnadsnämnden bygglov för förskolan. På de bifogade skisserna i nämndens handlingar syns en byggnad delvis ingrävd i en backe.
– Man utnyttjar de naturliga terrängförhållandena, säger stadsarkitekten Johan Nilsson, angående planerna på att den nya förskolan är tänkt att bli ett suterränghus.
Det nedre av de två planen, som är mycket mindre till ytan, är tänkt att blir omklädningsrum och allrum med kiosk, i anslutning till fotbollsplanerna bredvid. Allrummen på förskolan ska kunna ställas om till klassrum vid behov. Där blir det också tvätt, miljörum och godsmottagning.
Ovanpå hamnar förskolan med mottagningskök och personalrum.
– Det är ju inte samma behov av dagsljus i omklädningsrum, förklarar Johan Nilsson upplägget.

Cirka 47 miljoner kronor är avsatta för bygget av förskolan. Ytterligare 15 miljoner kronor är avsatta för att skapa ännu fler förskoleplatser i byn. De går till ombyggnad av Tallskolan så att den helt och hållet blir förskola, en mindre ombyggnad av de två sista så kallade ”skolvillorna”, en mindre ombyggnad på Emiliaskolan, och inhyrning av paviljonger som ska fungera som temporär förskola under byggtiden.
I januari går anbudsförfrågan för den nya förskolan ut.
– Från mitten av mars kan entreprenören få tillgång till området, så vi hoppas på byggstart däromkring, säger Camilla Nilsson, lokalstrateg på Landskrona stad.
– Tillgång till den nya förskolan ska vi ha inför sommaren 2018.

Bilden ovan: Så här är det tänkt att den nya förskolan som byggs i Häljarp nästa år ska se ut. Det blir fasader i tegel och träliknande laminat, med färger som ligger nära de som finns på Emiliaskolan i närheten. Ytterdörrar och öppningsbara fönster får accentfärger. Illustration: Landskrona stad