Klart med Alexandersson och Johansson som kommunens toppchefer

Under tisdagen tog kommunstyrelsen beslut om ny stadsdirektör och vice stadsdirektör på ett extrainkallat möte. Det var dagens enda punkter på dagordningen, och föga förvånande så valdes tidigare presenterade Christian Alexandersson, idag t.f. utvecklingschef och vd i Landskrona stadsutveckling AB, och Stefan Johansson, idag t.f. stadsdirektör.
Som väntat biföll SD den styrande treklöverns förslag, och nästan lika väntat, så lade S ned sina röster och lämnade in ett särskilt yttrande.
– Vi har inget emot namnen i sig, säger oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S), men det är några punkter som vi vänder oss mot.
– Den första är att hela processen har skett bakom stängda dörrar, vi har inte blivit inbjudna utan har fått informationen fem i tolv. Det har inte heller varit någon rekryteringsprocess, de två är handplockade utan någon diskussion, varken med oppositionen eller med fackliga organisationer. Det är också två män som utsetts, det är redan mansdominerat i toppen.

Den nya organisationen med nya stadsdirektörstjänster och ett nytt koncernbolag är inte det första förslag som treklövern drivit igenom med stöd av SD, utan diskussion med S.
– Nej, men när det gäller en omorganisation av denna digniteten så är det viktigt att sätta sig ned och göra en överenskommelse som går över blockgränserna och varar längre än en mandatperiod, säger Jonas Esbjörnsson.
– Vi är som sagt inte kritiska mot namnen, men hur processen gått till och till den nya organisationen med ett koncernbolag som gör det möjligt att sälja ut stora delar av de kommunala bolagen. Att stadsdirektören och vd:n i koncernbolaget är samma person ger också en maktkoncentration till någon som är nära allierade med kommunstyrelsens ordförande.

Bilden ovan: Under tisdagen valde kommunstyrelsen Christian Alexandersson (mitten) till ny stadsdirektör och Stefan Johansson (till höger) till ny vice stadsdirektör. Socialdemokraterna lade ned sina röster. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Läs även: ”Christian Alexandersson blir ny stadsdirektör…”