Ledande initiativ gör livet lättare för elbilsägare

Några platser finns det redan – nu ska de bli betydligt fler. Det gäller laddningsplatser för elbilar och bakgrunden är att kommunala Landskrona Energi fått pengar från staten till att stödja denna miljövänliga transportform.

870 000 kronor rör det sig om, pengar som kommer från den statliga satsningen ”Klimatklivet”. Klimatklivet ska främja olika insatser som minskar utsläppen av koldioxid.
Lika mycket skjuter kommunen till, alltså blir det totalt 1,74 miljoner. För de pengarna ska det bli över 60 nya laddplatser för elbilar är det tänkt. Tio stolpar, med två uttag var, sätter Landskrona Energi ut för egen del, och ytterligare 10 stolpar för Landskronahems del.
– Det blir också tre stolpar med ”snabbladdning”, där batterierna är fulladdade på en kvart, tjugo minuter, berättar Johan Holmstedt, vd för Landskrona Energi.
– Det kommer bli en sådan vid pendlarparkeringen vid Kronan, en vid Coop på Österleden och en på parkeringen vid Systembolaget på Drottninggatan.

Fem laddstolpar med den konventionella laddtekniken, där ”full tank” tar 6-8 timmar att ladda, hamnar på parkeringen vid Ventrafiken är det tänkt, och ytterligare fem vid Landskrona station. Några av de tio stolpar som monteras för Landskronahems räkning hamnar på parkeringen vid Pjäsgatan, där Landskronahem har sitt huvudkontor.
– Sedan blir det ytterligare tio icke-offentliga stolpar som används av oss själva och övriga kommunen, säger Johan Holmstedt.
Under nästa år kommer Landskrona Energi ha sex stycken elbilar i sin fordonspark.
Nu har Landskrona Energi ett och ett halvt år på sig att få stolparna på plats.
– Vi måste vara helt klara till halvårsskiftet 2018 för att få del av det statliga bidraget, berättar Johan Holmstedt.
Innan dess är det en del som ska falla på plats, bland annat hur man ska betala för laddningen, för gratis blir det inte.
– Det är inte riktigt bestämt, säger Johan Holmstedt, men en app skulle kunna vara en intressant väg att gå.

Redan idag finns det några laddningsplatser för elbilar i Landskrona – som är gratis. Mittemot Stadshuset finns en stolpe med två platser, vid Posthuset på Gjörloffsgatan finns en stolpe, och hos Landskrona Energi på Gasverksgatan finns platser.
– De installerades mest för att främja elbilsförsäljning. Nu har vi kommit fram till en kommersiell utbyggnad av laddningsnätet i Sverige, säger Johan Holmstedt.

Bilden ovan: Redan idag finns det laddstolpar för elbilar på några platser i Landskrona, som här på Drottninggatan. Vid halvårsskiftet 2018 kan de vara betydligt fler. Foto: Per Eeg-Olofsson