Miljoner plus trots minusprognoser

I april pekade kommunens ekonomiska prognos på att budgetresultatet skulle landa på minus 12,5 miljoner kronor vid årets slut. Nu när året snart är till ända, lär siffrorna vara svarta med flera miljoner.   

Cirka 2,4 miljoner kronor vid årets slut. Det kan kommunens budgetresultat  hamna på, enligt en prognos per den siste oktober, som kommunstyrelsen tog del av i förra veckan.
– Jag är glad över att det ser ut att ljusna i budgeten, men vi har en lång väg kvar att gå för att nå vårt budgeterade mål på 10,4 miljoner kronor i överskott. Men jag vill verkligen ge en eloge till alla anställda som gjort ett fantastiskt arbete för att vi ska kunna nå en budget i balans – även om vi har en bit kvar, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
– Vi insåg under våren att kostnaderna skenade iväg och då var det dags att vidta åtgärder. Så vi la ett effektiviseringskrav på 0,5 procent och det har förvaltningen förtjänstfullt levererat. Att prognoserna visat negativt resultat längre in på hösten är bara en signal om försiktighet säger kommunalrådet Olof Röstin (M) och fortsätter:
– Jag tycker också det är viktigt att skilja på effektivisering och besparing. En besparing innebär att man tar bort något medan en effektivisering är att leverera samma tjänst eller funktion men på ett annat sätt. Ett exempel är att omförhandla elavtalen så att de blir billigare. Men självklart lyser lamporna ändå, säger han.

Kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L) har hopp om att plusset kan bli flera miljoner större än 2,4 miljoner.
– Det finns en del saker som inte är inräknade i den prognosen, säger han.
Bland annat har kommunen fått ett engångsstöd på 27,4 miljoner kronor att användas både under 2015 och 2016 från regeringen.
– Det har hjälpt till en stor del, säger Birgitta Jönsson.
– Det stödet har varit en bidragande orsak till att vi har klarat ekonomin, säger Torbjörn Ekelund.
Att den varit ansträngd beror en del på flyktingströmmen, menar han. Hösten 2015 ökades elev-
antalet på Linåkerskolan med 25 procent.
– Det är klart att det tär på kommunens resurser, säger Torbjörn Ekelund.

Att båten nu har vänts på rätt köl handlar också om den statliga ersättningen för vissa kostnader för nyanlända personer som söker asyl, ansökt om eller fått uppehållstillstånd. Det är något som kommunen får varje år. Hur mycket pengar är beroende på hur många flyktingar kommunen tar emot.
För år 2016 får Svalövs kommun 11,5 miljoner kronor. En del av de pengarna går till skolan (cirka 4,3 miljoner), den sociala sektorn (cirka 4,3 miljoner) och en del sparas för framtiden i en buffert för särskilda kostnader för nyanlända, främst ekonomiskt bistånd. Efter 2016 kommer det i den bufferten finnas cirka 10,7 miljoner kronor.
– Därmed behöver vi inte använda våra egna kommande skattemedel till ekonomiskt bistånd till nyanlända, säger Torbjörn Ekelund.
Kommunens skolbudget får därmed ett tillskott på cirka 4,3 miljoner kronor för 2016 och motsvarande summa för år 2017.
– Skolverksamheten kommer inte hinna göra av med pengarna för 2016. Vi kommer att höja intäkterna för bland annat skolan med över tre miljoner, säger Torbjörn Ekelund.
Han uppskattar att bokslutet för den kommunala budgeten för år 2016 landar på plus cirka 5-6 miljoner.