Nu ska landsbygden få snabbt bredband

Snart är fiberutbyggnaden i kommunens tätorter klar. Nu vill Svenska Stadsnät AB fortsätta med landsbygden. Men då är det viktigt att du som bor på landet anmäler ditt intresse före den 1 februari.

Svalövs kommun tecknade förra sommaren ett samverkansavtal med Svenska Stadsnät AB om utbyggnad av fiberbredband i hela kommunen. Och snart är tätorterna klara. Per den sista december i år har alla i kommunens tätorter möjlighet att ansluta sig till fibernätet.
– Vi har idag över 50 procent i anslutningsgrad i alla orterna. I vissa orter har vi närmare 79 procent, säger Birgitta Krook Larsson, regionchef syd på Svenska Stadsnät.
Nu är det landsbygdens tur.
Företaget har ansökt om bidrag för cirka 2200 anslutningar från Länsstyrelsen. De fördelar pengar från Jordbruksverkets landsbygdsprogram för att bygga snabbt bredband på landsbygden.
– Vi söker för hela landsbygden i Svalövs kommun, säger Birgitta Krook Larsson.
I mitten av mars tar Länsstyrelsen beslut om Svenska Stadsnät får pengar. Då tar myndigheten också hänsyn till hur många som har visat intresse att få fiberbredband. Därför är det viktigt att den som vill ha fiberbredband och bor på landet skickar in en intresseanmälan till Svenska Stadsnät, antingen via en svarstalong som dimper ner i brevlådan i dagarna eller på företagets hemsida, berättar hon.
– Det är inte bindande och kostar inget. Det är en förutsättning för att kunna fortsätta bredbandsbutbyggnaden på landsbygden, säger Birgitta Krook Larsson.
– Nu skickar vi ut brev till hushåll och företag på landet. Svara gärna på intresseanmälan i god tid, men allra senast den 1 februari.

I tätorterna har det kostat cirka 20 000 kronor att ansluta en fastighet. Birgitta Krook Larsson uppskattar att den prislappen blir något högre på landsbygden, på grund av bland annat längre sträckor och steniga sträckor.
– Jag tippar på 25-30 000 kronor under förutsättning att vi får bidrag. En förutsättning för det är att många nu visar intresse, säger hon.
Hon öppnar också upp för en diskussion med till exempel den ekonomiska föreningen BillTeck. BillTeck har också sökt pengar från Länsstyrelsen för fiber till runt tusen anslutningar i främst Svalövs södra kommundel, men också till fastigheter i Eslövs, Kävlinge och Landskrona kommuner.
Svalövs kommun har i sin bredbandsstrategi målet att 95 procent av invånarna ska ha tillgång till bredband på minst 100 megabit per sekund senast år 2020. Kommunalrådet Olof Röstin är hoppfull om att nå det målet, nu när det gått så snabbt i tätorterna. Han lyfter fram samhällsnyttan och att fler och fler samhällstjänster och tjänster i övrigt är digitalt baserade.
– Dessvärre kommer kopparnätet att försvinna inom några år. Då har man inte ADSL eller telefonjack, utan måste lita på den mobila täckningen. Denna möjlighet försvinner och fibern blir en ersättare för det, säger han.
– Att ha fiberbredband ger ofta en värdeökning, men alltid en attraktionsökning av fastigheter. Vi har väldigt många mindre företag som har verksamhet på landsbygden. Det är en konkurrensfördel och viktigt arbetsredskap att ha fiber för näringsidkare.

Bilden ovan: Bor du på landet och vill få snabbt fiberbredband? Då bör du skicka in din intresseanmälan till Svenska Stadsnät så fort som möjligt men senast den 1 februari. På bild: Robin Östlin, bredbandssamordnare i Svalövs kommun, Birgitta Krook Larsson, regionchef syd, Svenska Stadsnät AB och Olof Röstin (M), kommunalråd.

Bredbandsmål

  • Målet för fiberutbyggnaden i Sverige utgår från Regeringens bredbandsmål 2020. Det övergripande målet är att 90 % av Sveriges befolkning bör ha bredband som kan leverera 100 Mbit/s. Svalövs kommun har i sin bredbandsstrategi anammat samma mål som Region Skåne: att 95 procent av befolkningen ska ha tillgång till bredband som kan leverera 100 Mbit/s senast år 2020.