P-oreda vid vårdcentral när gatuplatser försvann

För besökare som ska till vårdcentralen Centrum är det inte helt enkelt att hitta en p-plats. Det gör att många ställer sig på boendeplatser i närheten. Särskilt sedan de få gatuplatserna på Kolonigatan försvunnit för att ge plats åt cykelbana.

– Vi har haft problemet i flera år, men det har inte blivit bättre av gatuplats-
erna försvann, säger Farshad Sadjadi, ordförande i bostadsrättsföreningen Kolonigatan som har boendeparkering mittemot VC Centrum.
Föreningen har tagit upp frågan berättar han.
– Vi har tagit upp frågan med chefen för vårdcentralen och Landskrona stad. Själva har vi satt upp skyltar med ”Parkering förbjuden”.

P-platser i närheten saknas inte, vid Apoteket Hjärtat på Kolonigatan finns några stycken, men för att komma dit så måste man köra runt kvarteret och in från Sankt Olovsgatan, mot Kolonigatan är det en bom. Cirka 200 meter nordväst om VC Centrum finns en stor avgiftsbelagd parkering, men för att komma till den måste man köra via Stenorsvägen och Skiftesvägen. Den parkeringen syns inte från Kolonigatan.
– Det kommuniceras inte någonstans vid vårdcentralen var det finns parkeringar. Så jag har förståelse för att det är svårt att hitta p-platser, men det är ändå inte tillåtet att stå på våra platser, säger Farshad Sadjadi.

49la-vc-centrum
De enstaka gatuparkeringsplatser som funnits på Kolonigatan är nu borta. Det har gjort en oklar parkeringssituation ännu mer oklar.

– Det är parkeringen vid Skiftesvägen som är tänkt för vårdcentralen, berättar Tobias Liliebladh, teknikförvaltare på Region Skåne.
– Det är den som anges i kallelserna.
När kommunen tog bort gatuplatserna för att förlänga cykelbanan och göra Kolonigatan till en mer renodlad bussgata hade Region Skåne en synpunkt.
– Vi hade velat ha en stoppficka utanför vårdcentralen, men det ville inte kommunen eftersom man var rädd att det skulle bli parkering där.
Vad som däremot blivit av är två nya platser för fordon med handikapptillstånd på hörnet mellan vårdcentralen och Kolonigatan, berättar Tobias Liliebladh.
Varför är den en bom vid Apoteket?
– Det är dels kommunens önskemål eftersom infarten ligger på bussgata, dels är det att sjukhusområdet tidigare använts för genomfart.
Det verkar vara ett problem med att folk inte känner till var det finns p-platser. Går det inte att skylta?
– Vi har en dialog med Landskrona stad om det. Det är ju kommunen som äger gatan så det kräver kommunens tillstånd. Nu är det ju bara några veckor sedan det blev klart på Kolonigatan, men det är en fråga vi arbetar med.