Stans högsta bostadshus prisat

De styrande politikerna i Landskrona har satt siktet högt när det gäller att bygga nytt och på så sätt få nya, skattekraftiga, invånare till kommunen. Kanske var det därför ingen stor överraskning när det förra veckan blev klart att det är stadens hittills högsta bostadshus, HSB Landskronas projekt Västerpark, som får kommunens stadsbyggnadspris 2016.

I juryns motivering framhålls att det tolv våningar höga Västerpark är ett ovanligt projekt på det viset att det inte enbart är ett hus med bostadsrätter, utan även med annan verksamhet, en så kallad tredimensionell fastighetsbildning. De understa sex våningsplanen är sålda till fastighetsbolaget Sydsvenska Hem, och kommunen är hyresgäst där med ett vårdboende.

Just att kommunen förband sig att vara hyresgäst i en stor del av huset, som ursprungligen var tänkt att bli 15 våningar, har varit viktigt för projektet, menar Mikael Jönsson vd för HSB Landskrona.
– Det har varit en förutsättning för att vi kunnat komma igång och bygga, säger han.
– Och det har blivit flera vinnare, både vi, kommunen och de boende.
Det är byggbolaget Midroc Property Development som byggt Västerpark, och arkitekten Mats White på Jais arkitekter som ritat byggnaden. I juryns utlåtande kan man läsa att ”Byggnaden är ett föredöme som exempel på en lyckad förtätning av staden. Det varierade fasaduttrycket förstärker husets egen karaktär och ger goda möjligheter att framöver fullfölja kvarteret.

Nästa steg för HSB är att bygga lägre hus på tomten vid Albanoskolan, som i folkmun kallats Kumla-tomten, efter en illa beryktad hyreslänga som legat där.
– Detaljplanen tillåter lägre bebyggelse, berättar Mikael Jönsson på HSB Landskrona.
Men de planerna är ännu i sin linda.
– När, var och hur vet vi ännu inte. Vi ska ha ett möte med Midroc nu i januari när vi tittar på möjligheterna. Det är ju en bra yta att bygga på, centralt och nära till skola och förskola.

I år gjordes också ett hedersomnämnde av ett annat projekt. Det är upprustning av fastigheter på tomterna Vildanden 12 och 13. Foto: Landskrona stad

I år ville juryn också göra ett hedersomnämnde. Det går till fastighetsägarna Tommy Persson och Bo fint i Tvååker för deras upprustning av hus på tomterna Vildanden 12 och 13. Det är kvarteret där bland annat delikatessbutiken Smakfullt finns.

Bilden ovan: Det är säkert en och annan Landskronabo som retat sig på att den s.k. Kumla-tomten stått obebyggd i många år. Nu har första steget i att bebygga den, höghuset Västerpark, fått stadens stadsbyggnadspris. Foto: Landskrona stad