Svar dröjer från Skånetrafiken

”Vi återkommer med svar”. Så skulle man kunna sammanfatta Skånetrafikens svar på kritiken från pendlare i Teckomatorp.

– Vi håller på att bereda ett svar på skrivelsen. Jag kan inte föregå det och lämna några svar förrän det är klart.
Det säger Sven Tufvesson, ledningsstrateg på Skånetrafiken, angående Teckomatorpsbornas kritik mot de försämrade förbindelserna till Kävlinge.
Protestskrivelsen, och svaret på den med beredning av tjänstemän, blir ett ärende på nästa möte i kollektivtrafiknämnden den 6 februari, berättar han.
Får Teckomatorpsborna svar på skrivelsen efter mötet?
– Det ska de få innan dess, så fort det är berett. Vi ska lämna svar inom några dagar.
Har Teckomatorpspendlarna blivit bortglömda när trafikomläggningen beslutades?
– Utgångspunkten är ett arbete som gjordes för 3-4 år sedan och är antaget av Regionfullmäktige. Nu är det beslutet genomfört.
Fast det är inte riktigt svar på frågan.
– När man då beslutade sig för att genomföra den här förändringen, så var det efter ett stort arbete med att mäta trafikströmmar och annat, säger Sven Tufvesson.

Bilden ovan: En protest av lite annorlunda sort blev det när en handfull Teckomatorpspendlare lämnade in en skrivelse på  Skånetrafikens kundcenter i Lund på Luciadagen – som ett lussetåg. Foto: Privat