Utbyggnadsplaner ligger fast för Teckomatorpsgården

Den styrande treklöverns planer för att köpa upp området Teckomatorpsgården norr om Teckomatorp ligger fast. Nu är det också klart att det kan bli en separat in- och utfart till väg 17 – men inte före år 2025.

16,8 miljoner kronor, så mycket har tidigare aviserats som avsatt i 2017 års budget för köp av markområdet Teckomatorpsgården i norra Teckomatorp, söder om väg 17 och granne med förskolan Garvaren. Och de planerna ligger fast, nu när budgeten presenterats.
– Absolut. Målet är att vi gör köpet nästa år och att det börjar bebyggas 2018, säger Olof Röstin (M) förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
– Beroende på om det blir överklaganden eller inte, men vi har aktivt jobbat mot att det ska bli sådana genom att förankra detaljplanen hos länsstyrelsen till exempel.

När markköpet är genomfört kommer området läggas ut till försäljning till privata byggherrar som kan bygga hus upp till fyra våningar, det är vad detaljplanen tillåter. Ett alternativ är att den nuvarande markägaren själv väljer att börja bygga. Inom 15-20 år kan det bli runt 300 bostäder i lägenheter och villor är det tänkt. Utbyggnaden ska ske i tre etapper, och skulle kunna ge Teckomatorp runt 1000 nya invånare.
En knäckfråga har varit att ansluta området till väg 17, Trafikverket har tidigare inte varit villiga att bygga en sådan anslutning.
– Väg 17 är så kallat ”funktionellt prioriterat vägnät”, säger Olof Röstin.
– Det betyder bland annat att vägen på sikt ska byggas ut till två plus ett väg, få mitträcke och hastighetsgräns 100 kilometer i timmen. Och då vill Trafikverket inte ha fler utfarter på vägen. Men jag uppfattar det som att det är på väg att lösa sig. Väg 17 är med i Trafikverkets plan från 2025, där det ska bli säkra av- och påfarter i två steg. Det första är påkörningsfält till Karlsgatan, och det andra är planskilda korsningar.

Inledningsvis betyder det att eventuella framtida invånare på Teckomatorpsgården får köra ut på väg 17 via Karlsgatan under ett antal år. Nyligen försvann Pågatågen mellan Teckomatorp och Kävlinge, som Papperstidningen skrivit om. De börjar inte gå igen förrän år 2021, då Söderåsbanan mot Svalöv öppnar. Men ingen av de sakerna tror Olof Röstin avskräcker byggherrar från att bygga på orten.
– Teckomatorp är fortfarande en järnvägsknut, med både tåg- och bussförbindelser, säger han.
– Att bygga på Teckomatorpsgården hade dessutom varit intressant för oss, även om det inte blivit någon Söderåsbana.
Han passar också på att ge Trafikverket en känga.
– Jag är lite kritisk till att Trafikverket inte i ett tidigare skede tagit ett bättre helhetsgrepp på Teckomatorp, där man sett på väg och järnväg samtidigt.

Olof Röstin (M). Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Oppositionspartiet Centern har tidigare förordat att andra delar av Teckomatorp ska byggas ut, som Plåtslagaregatan, Ängslyckanområdet och Granbo.
– Det är vi inte motståndare till. Det är mest en fråga om i vilken ordning man gör saker, det är där vår åsikt skiljer sig från Centerns, menar Olof Röstin.
– Inriktningen från länsstyrelsen är nämligen att förtäta stationsnära, för att snabbt råda bot på den akuta bostadsbristen.

Bilden ovan: Teckomatorpsgården ligger i norra delen av Teckomatorp, strax söder om väg 17 och granne med förskolan Garvaren.