Vinner ny mark

Pålningsmaskinen har tystnat och markarbetet på Jönsaplan fortsätter nu med betydligt mindre buller, något som kringboende säkerligen redan lagt märke till.

Mittemot Nyhamn, närmast Peter Brobergs bro, börjar en ny betongbrygga ta form, samtidigt som den gamla färjerampen försvinner. När kajen får ny form så blir det ytterligare några tiotal kvadratmeter landyta som vinns från havet. Men det blir inget 90-gradigt hörn mot hamnbassängen vid Stadshuset, utan två fasade hörn . ”När det är färdigt så kommer det se ut som på andra sidan i Nyhamn, med en brygga.” berättar Krister Lundin som är arbetschef mark på Akea som har entreprenaden för markarbetena.