Dags att avsluta julen

Söndagen den 15 januari samlades medlemmarna i Lions Club Saxtorp, för den årligen återkommande julgransinsamlingen. Detta var tionde året i följd som denna aktivitet genomfördes. De insamlade granarna blir till flis och energi. Pengarna som samlades in går oavkortat till i första hand lokala hjälpprojekt. Lions Club Saxtorp riktar ett stort tack till alla som bidrog med sin gran och att aktiviteten därmed blev lyckad.
På bilden syns:  Ted Lindberg, Laszlo Horvath, Billy Nilsson och Lars Sandberg. Foto: Tore Hjalmarsson