Dags för föräldraansvar!

 

”Landskrona ska vara en trygg och trevlig stad”

Det finns de som alltid har enkla, snabba lösningar på svåra och komplexa problem. Det finns också de som komplicerar de enklaste saker på ett direkt tröttande vis.
Låt mig uppehålla mig kring den senare kategorin en stund.

I Landskrona råder förbud mot raketer och smällare. Årets alla dagar och dygnets alla timmar. Med ett litet undantag: några enstaka timmar under kvällen på nyårsafton. Ändå smälls det under ett antal dagar nu under vintern. Ändå skräms barn och djur. Ändå beskjuts hårt arbetande brandmän när de arbetar för allas vår säkerhet. Och ändå skjuts fyrverkeripjäser mot skolor med uppenbar risk för att dessa bränns ner. Mamman Anneli skriver ”Vi ska ej behöva fly vårt hem över hela december och halva januari för dessa ungdomar vill ha skoj med farliga saker.”

Varje år satsas stora resurser i form av pengar och arbetstimmar på att förhindra att något riktigt allvarligt sker. Stadens plan för att hantera det som blivit ”fyrverkerisäsongen”  är omfattande. Bevakning, preventivt arbete på skolorna, närvaro där fyrverkeripjäserna säljs, tillsyn, informationsmaterial, extra fältgruppsinsatser – listan kan göras längre.

Allt detta kostar pengar. Kommunens budget kan tyckas stor, men varje krona som läggs på att försöka få ungdomar att inte orsaka skada är pengar som hade kunnat läggas på mer personal i förskolan, bättre måltider i äldreomsorgen, trevligare parker, trivsamma gatumiljöer. Att istället lägga mer och mer pengar, år efter år, på att hantera smällare och fyrverkerier under en tid då de inte ens är tillåtna – det är absurt.
Detta är ett tydligt exempel på en enkel fråga som samhället har gjort alltför komplicerad. Svaret är enkelt: Förbudet måste upprätthållas och föräldrar måste ta sitt ansvar.

För det första: Att brandmän beskjuts med nyårsraketer när de ska göra sitt jobb är inte acceptabelt. Men så är det. Nyår efter nyår. Sveriges polisstyrka är bland de minsta i Europa, i relation till folkmängd. Staten har monopol på polisverksamhet. Landskrona kommun har ingen rätt att anställa egna poliser. I väntan på en eventuell reform som tillåter kommunala poliser måste staten skjuta till tillräckliga resurser, och bygga en polisorganisation som kan bringa trygghet till våra gator, torg och under såväl ”fyrverkerisäsongen” som under resten av året.

För det andra: Föräldraansvar. Jag undrar: Var finns ni föräldrar, som har barn och unga som kvälls- och nattetid beskjuter hårt arbetande livräddare? Var finns ni när era ungdomar försöker elda upp de skolor i vilka era söner och döttrar, för Landskronabornas skattepengar, lär sig läsa, skriva och räkna för att kunna möta framtiden på ett bra sätt. Var finns ni då? Vilket ansvar tar ni? Ingen, inte en enda en, har lovat att det ska vara enkelt eller konfliktfritt att uppfostra nästa generation.  Men det ingår i uppdraget att vara förälder. Även i nyårstider.

Att staten och föräldraskapet fallerar är beklagligt. Men jag vill vara tydlig: Då får vi sätta till andra verktyg. Landskrona ska vara en trygg och trevlig stad. Vi kommer därför se över hur vi från kommunens sida kan vidta tuffa och tydliga åtgärder för att komma till bot med detta.

Gott nytt år alla!

Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande (L)