DEBATT: ”Det är dags att vi på allvar börjar prata om att införa en kommunal polis”

Den senaste veckornas stök har gjort att otryggheten ökat i Landskrona. Många uppger att de inte längre vågar röra sig fritt på gator och torg. Så här kan vi inte ha det. Tryggheten måste öka.

Landskrona är en liten stad med den stora stadens problematik. Vi möter ständiga utmaningar, inte minst vad gäller den i perioder höga brottsligheten. Under många år har landskronaborna fått uppleva hur rättsstaten sakta men säkert retirerat. Vi har nu kommit till den punkt där Polisen helt tycks sakna förmåga och redskap att upprätthålla lag och ordning.

Låt mig ta ett aktuellt exempel. Under jul- och nyårshelgen besköts byggnader och personer med smällare och raketer i Landskrona. På Pilängstorget totalförstördes, i vad som misstänks vara en anlagd brand, flera byggnader. Skolor besköts med smällare och flera klassrum fick rökskador. När räddningstjänsten försökte ta sig till de olika platserna blev de beskjutna med raketer.

Att våldsverkare förstör privat och kommunal egendom och beskjuter räddningspersonal illustrerar en verklighet där Polisen tappat kontrollen. Man klarar inte av att upprätthålla ens lågt ställda krav på lag och ordning. Det är medborgarna som får leva med konsekvenserna.

I Landskrona har vi försökt väga upp Polisens frånvaro genom att anställa lokala väktare. Deras uppgift är att upprätthålla ordning och se till att tryggheten ökar. En ökande del av kommunens budget går nu till detta. Under 2016 betalade Landskrona närmare 4 miljoner för sådana tjänster. Detta är skattepengar som hade kunnat läggas på betydligt trevligare saker. Det är uppenbart att detta är en kostnadspost som tillkommit uteslutande på grund av Polisens tillkortakommanden. Det är också tydligt att väktare aldrig helt kan kompensera Polisens frånvaro då de inte har samma befogenhet att ingripa vid brott.

Den slutsats man nu måste dra, om polisens förmåga inte snabbt och påtagligt stärks, är att de kommuner som så önskar måste ges möjlighet att själva organisera brottsbekämpningen. I Landskronas fall hade införandet av en kommunal polis kunnat innebära en ökad polisiär närvaro. Polisens uppdrag hade även kunnat anpassas bättre efter Landskronas specifika behov. Detta skulle ha positiva effekter både vad gäller brottsuppklarning och trygghet.

Låt mig dock vara tydlig. Att Polisen misslyckas med sitt uppdrag så att kommuner får betala extra för trygghetsåtgärder är ett symptom på ett betydligt större och mera genomgripande problem. Staten levererar inte vad medborgarna förväntar sig. Detta kommer att få förödande konsekvenser. Det tomrum som skapas genom statens oförmåga och abdikation från sitt uppdrag kommer att fyllas. I bästa fall av kommunala väktare, i värsta fall av kriminella nätverk.

Man kan med fog förvänta sig att Regeringen tar ansvar för situationen. Det går inte att från regeringshåll förvänta sig att andra aktörer, som kommunerna, ska täcka upp där staten misslyckas utan att ha de nödvändiga befogenheterna. Det är dags att vi på allvar börjar prata om att införa en kommunal polis.

Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens Ordförande (L)