Frånvaro nästa hemläxa för skolpolitiker

Svalövs skolor blir allt bättre, det visar undersökningar från både lärarförbund och andra organisationer. Men frågan hur mycket och varför elever inte kommer till skolan har kommunen inte undersökt hittills, och nu har skolpolitikerna gett sig själva i hemläxa att läsa på.

– Det är en del av det arbete som vi startade 2013, när vi skapade bildningsnämnden, säger bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L).
– Vi har försökt att skapa en skola på vetenskaplig grund, med ett systematiskt kvalitetsarbete.
Och det är som en del av det arbetet som förvaltningen nu för första gången också lagt till uppgifter om både anmäld och oanmäld frånvaro till sin årliga kvalitetsrapport. Det är frånvaron i grundskola och förskola under 2016 som förvaltningen nu tagit fram siffror för.
– Det är ingen slump att vi tittar på det här just nu, säger Torbjörn Ekelund (L), som drivit på för att frånvaron ska vara med i årets rapport.
– Jag har varit på föreläsningar om just frånvaro och så kallade ”hemmasittare”, alltså de som mår så dåligt att de inte går till skolan alls. Och alla säger samma sak: Det gäller att ha koll på den anmälda frånvaron. Den icke-anmälda frånvaron föregås alltid av ökande anmäld frånvaro, så den är en indikator på att något kan vara på gång som man måste göra något åt.

Hur stort problemet är med ”hemmasittare” i Svalövs kommun är dock inte klart, siffrorna är framtagna årskurs för årskurs.
– Men de visar var vi ska göra djupdykningar för att ta reda på vad det handlar om, säger Torbjörn Ekelund, nu ska siffrorna brytas ned av skolförvaltningen.
Några slutsatser kan man dock dra redan nu, till exempel att det är en hög oanmäld frånvaro i F-klasserna, cirka 14 procent av eleverna har 10 procents frånvaro eller mer.
– Det beror nog på att många föräldrar uppfattar närvaron i förskoleklass som frivillig, trots att den inte är det. Då kanske man åker utomlands en vecka med barnen.
En annan slutsats är att andelen elever som har 10 procents frånvaro eller mer i årskurs 3 är mycket högre än i årskurs 2, den hoppar från cirka 8 procent till 15 procent.
– Det där är något av ett mysterium, och något vi får titta på, säger Torbjörn Ekelund.

Så såg oanmälda frånvaron ut under 2016

Så stor andel av eleverna var borta mer än 10 procent av tiden:

  • F-klass: 13,8 procent
  • Åk. 2: 8 procent
  • Åk. 3: 15 procent
  • Åk. 4: 14,4 procent
  • Åk. 5: 14,2 procent
  • Åk. 6: 10,5 procent
  • Siffrorna för högstadiet är ännu inte sammanställda.