HSB satsar på nästa generation

I ett samarbete med LA School of Sports drar nu HSB i Landskrona igång ett årslångt projekt tillsammans med sjunde- och åttondeklassare. Tanken är att presentera en hel palett av olika yrken som behövs för att kunna fortsätta bygga bostäder i framtiden.

Bygg- och fastighetsbranschen kommer på kort sikt behöva yrkeskunniga människor för att överleva och genom att tidigt locka unga att välja en utbildning med mål inom branschen säkrar man framtiden.

Skolan har med elevernas önskemål fått vara med och påverka upplägget i projektet som bland annat kommer bestå av arbetsplatsbesök, föreläsningar av olika yrkesverksamma inom HSB och deras underleverantörer. Eleverna kommer också inom ramarna för de olika grundämnena i skolan exempelvis få rita ett hus med allt vad det innebär.

Exakt hur projektet kommer se ut får växa fram över tid. Ord som hållbarhet och miljö intresserar ungdomarna men också HSB som arbetar hårt med just dessa frågor både när det gäller byggnation av nya bostäder men också när det gäller förbättringar av befintliga.

Gårdens uppstart var en timmeslång presentation av Mikael Jönsson vd HSB Landskrona och projektansvarige Anders Olsson.

Det var mycket facktermer och yrkestitlar som nämndes, men det mesta kommer klarna för eleverna vartefter projektet fortlöper.

I fjol gjorde HSB ett liknande projekt tillsammans med femteklassare från Albanoskolan här i Landskrona. I årets projekt har man valt att arbeta med de elever som nu måste börja fundera på sina gymnasieval.

Papperstidningen kommer följa projektet under året och mer om uppstarten kan du läsa i nästa veckas tidning.