Klart för sista kapitlet om BT Kemi

Det är drygt 40 år sedan miljöskandalen BT Kemi började rullas upp, men än finns gifter kvar i marken norr om Teckomatorp. Nu är dock beslutet taget om sanering även av det södra området, där fabriken låg, den kvarstående delen av den förorenade marken. Och det kan bli slutpunkten för den sorgliga historien som Teckomatorps-borna fått dras med sedan dess.

Det var på fabriksområdet norr om järnvägen som hundratals nedgrävda 200-liters fat med giftiga filtermassor med bland annat fenoxisyror upptäcktes 1975, efter att BT Kemi själva tvingats gräva. Det området är färdigsanerat sedan 2009, och idag ligger där rekreationsområdet Vallarna.
Men det runt fyra hektar stora området söder om järnvägen, där det gamla sockerbruket som blev BT Kemis fabrik låg, det har inte blivit sanerat.
Ursprungligen hoppades man att det inte skulle vara lika förorenat som det som det norra, men månatliga mätningar i Braån under saneringsarbetet av norra området pekade på att giftiga ämnen läckte ut även från det södra området. Provborrningar har senare bekräftat att det sannolikt är lika förorenat som det norra, och att även marken där behöver saneras.
– Den stora skillnaden mellan det norra området och det södra är att på det norra så var föroreningarna mer avgränsade runt platsen för tunnorna, medan det finns flera ”hotspots” på det södra, förklarar David Bohgard, som är projektledare på BT Kemi Efterbehandling, när vi går över betongplattor och gulnat fjolårsgräs på det instängslade södra området.

Och det är alltså den saneringen som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen nu gett slutgiltigt grönt ljus för, efter att projektgruppen BT Kemi Efterbehandling presenterade sin plan för den delen i våras, en plan som också antagits av kommunstyrelsen i Svalöv. Och klartecken från Naturvårdsverket ska till, för staten står för kostnaden, som i denna etapp beräknas bli runt 170 miljoner kronor. Det skulle betyda att den totala notan för BT Kemi-saneringen, som landets skattebetalare står för, landar på runt en halv miljard kronor. 2019 är det tänkt att saneringsarbetet kommer igång, år 2021 ska den vara slutrapporterad. Härnäst väntar upphandling av saneringen.

Målet är att minst 80 procent av föroreningarna i de 53 000 ton jord som ska grävas upp, ska försvinna. Det kan man jämföra med de 80 000 ton jord som grävdes upp på det norra området.
Varför just 80 procent, varför inte 100 procent?
– Det är en kostnadsfråga, säger David Bohgard.
– Vi kommer gräva till sex meter djup vid betsvämmorna, och grundare på de övriga platserna där det grävs. Hade vi grävt till sex meter på alla utgrävningsytor så hade det kostat ytterligare 30 miljoner kronor.
”Betsvämmorna” som David Bohgard pratat om har pekats ut som värsta platsen på det södra området. De är två stora tråg av betong som idag ligger under markytan. Ursprungligen användes de som upplag för sockerbetor, men senare har de sannolikt använts för att lägga upp restmaterial från BT:s produktion, och kanske även för rivningsmaterial när fabriken revs 1979. Sannolikt läcker det giftiga ämnen från dem när det regnar mycket.

Vad händer då med all jorden?
– Det är egentligen upp till entreprenören, säger David Bohgard, som samtidigt tror att det är sannolikt att det blir samma reningsmetod som användes för jorden på norra området.
Den kördes till Tyskland där den renades genom att hettas upp i två steg. Ett första steg som förångar de giftiga ämnena, och ett andra steg där själva ångan hettas upp för att slå sönder bindningarna i de giftiga ämnena.

Precis som när det norra området sanerades så kommer Teckomatorps-borna märka av saneringen under det halvår den beräknas pågå, det är inget som David Bohgard sticker under stol med.
– Det kommer lukta och bullra, säger han.
Efter det kan dock Teckomatorps-borna får lön för besväret, eftersom bostäder är uteslutet blir det sannolikt ett rekreationsområde även i den södra delen.
– Svalövs kommun är igång med ett planarbete. Eventuellt så blir det ett rekreationsområde som är lite mer naturlikt än Vallarna, berättar David Bohgard.