Krav på färre flyktingar kan hörsammas

Sänk antalet flyktingar som skall placeras i Landskrona av Migrationsverket i år. Det ber politiker och stadsdirektören om i ett brev till länsstyrelsen. Och det kan hända att vädjan blir hörsammad.

85 personer, så många finns i kvoten för Landskrona stad, när länsstyrelsen för Migrationsverkets räkning gjort 2017 års fördelning, med krav på mottagningsplatser i landets kommuner. Fler än vad som är rimligt för ett bra mottagande menar kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) och nytillträdde stadsdirektören Christian Alexandersson, som skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att få ett sänkt tal under 2017.
– Landskrona har under långt tid tagit ett stort ansvar för den nationella politiken. Vi måste vara tydliga med att den uppgift vi har är stor nog. Vi måste få möjlighet att arbeta strukturerat och långsiktigt med detta. Därför menar vi att det är rimligt att vårt åtagande kommande år minskar, säger Torkild Strandberg i ett pressmeddelande.

I ansökan pekar de bland annat på att det i Landskrona finns en stor spontan inflyttning av flyktingar som fått uppehållstillstånd, kommunens höga arbetslöshetstal och att det inte längre finns något överskott på bostäder. Årets mottagningssiffra, 85 personer, kan jämföras med antalet nyanlända flyktingar som togs emot i Landskrona 2016, som var 258.

Åsa Stenbäck Holmér, integrationsutvecklare på länsstyrelsen, uppger till Landskronaposten/HD att en sänkning av Landskronas kvot inte är utesluten.
– Vår fråga var om kommunerna vill behålla sitt kommuntal eller få det justerat. Den justeringen kommer att göras beroende på andra kommuners svar, säger hon till tidningen.
Hon räknar med att regeringen kommer ta ett reviderat beslut om fördelningen av flyktingplatser under mars månad.

Foto: Mostphotos.com