Länsstyrelsen: Befesa kan starta tidigast i mars

När Papperstidningen nyligen pratade med miljödirektör Anneli Johansson på Länsstyrelsen Skåne, så uppgav hon att det var för tidigt att ange någon tidpunkt för när Befesa Scandust kan ta upp produktionen igen, efter det omedelbara driftsstopp som länsstyrelsen beslutade om i början av december.
Under fredagen hölls ett avstämningsmöte mellan länsstyrelsen och företaget, och nu kan länsstyrelsen ange en tidpunkt för när driften kan starta: tidigast under mars månad.
– Det kan vara möjligt att komma igång under senare delen av mars månad, men bara om alla villkor är uppfyllda och planerade åtgärder är genomförda. Ett annat krav är att säkerhetsrapporter och riskbedömningen för Seveso* ska vara inlämnade, vilket sker i vecka 10, säger miljödirektör Annelie Johansson i ett pressmeddelande.

Som Papperstidningen tidigare berättar så pågår just nu borttransporten av zinkslam, en restprodukt från Befesa Scandusts metallåtervinningsprocess, som tros vara det som läckt ut cyanider och tungmetaller i mark och grundvatten när det förvarats på otätt markunderlag. Befesa Scandust uppger nu att man tänker testa en torr process för zinkslammet, där det torkas inomhus.
– En torr process har förstås flera fördelar och Länsstyrelsen ser positivt på bolagets intentioner. Men vi måste avvakta utfallet av testet. Ett första steg är att bolaget kommer in med en ansökan och en riskutredning, även för den här processen, säger Annelie Johansson.
Markprovtagningar görs också just nu på och omkring Befesas område för att reda ut hur omfattade föroreningarna är. Företaget har anlitat en konsult för att leda saneringsarbetet.
*Seveso-lagstiftningen, den lagstiftning som reglerar lagring av farliga kemikalier.

Läs även: ”Giftigt slam på väg bort från Befesa Scandust”