Midgård slår rekord i kvalitetsgranskning

Nu har även Midgårds skola i Röstånga klarat gränsen för att få kvalitetsstämpeln Qualis. Och det med rejäl marginal.

60 poäng behövdes men Midgård fick 106 av 126 möjliga i Qualisgranskningen, vars rapport kom  i förra veckan.  ”Jag har aldrig tidigare gett en skola så höga poäng”, skriver huvudgranskaren i ett mejl till rektor Magnus Lindkvist.
– Jag är väldigt stolt och glad. Jag och personalen har känt att vi har en bra verksamhet. Det är trevligt att få detta bekräftat. Och dessutom med så höga poäng, det vågade vi nog inte hoppas på, särskilt inte som det är den första granskningen, säger Magnus Lindkvist, som varit rektor på Midgård sedan april 2014.
Förutom att komma över ribban på 60 poäng, måste en skola nå minst till steg 3 inom samtliga elva kvalitetsområden (se faktaruta). Toppbetyg (steg 7) fick Midgård inom områdena organisation och resursutnyttjande.

I klassrummet där årskurs fem jobbar är det helt tyst. Klassen håller på att förbereda sig för att hålla ett föredrag om ens favorithobby. Klasslärare och förstelärare Ellinor Svensson har jobbat på Midgård i 30 år. Under den tiden har hon jobbat på lågstadiet, som slöjdlärare, som elevassistent, speciallärare och med förskoleklass.
– Jag har hållit mig kvar. Jag har haft så många olika arbetsuppgifter. Det är kul.
– Vi trivs, det är ett bra arbetsklimat och förhållande mellan personalen och så är det fantastiska barn.
Hur känns det att klara Qualisgranskningen med så fina resultat?
– Fantastiskt. Jag talade om det för barnen och de blev hänförda, jätteglada. Det är tack vare dem vi ligger så högt.

”Jag ser inga hinder för att Svalövs kommun ska kunna erbjuda en skola som är i toppklass i Sverige”, säger Magnus Lindkvist, rektor på Midgårdsskolan.

Rektor Magnus Lindkvist vill lyfta fram personalens insats.
– Personalens arbete kännetecknas av sammanhållning och ansvarstagande. Det råder stor trygghet och trivsel bland eleverna, säger han.
– Nyckeln är att ingen ur personalen lämnat de senaste tre åren. Det gör att vårt pedagogiska utvecklingsarbete fått fäste. Det gör att vi hela tiden kan flytta fram positionen.
Bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L) menar att skolan i Röstånga mycket väl kan vara Sveriges bästa låg- och mellanstadieskola.
– Det här är helt fantastiskt, helt outstanding. Det här är ett i raden av många positiva besked som sammantaget pekar i rätt riktning. Sedan är det extra roligt att vi verkligen är i topp i Sverige.
– Jag hoppas ju att föräldrarna när de får reda på det, drar sig till minnes att de är en del i det arbetet, att det känns som att de fått kvittens på att de valt en bra skola och en bra plats att bo på.
– Även rektorn personligen ska ha stor heder av detta, framhåller han.

Bilden ovan: Ida-Marie Hansen, Isac Sjöström och Johanna Elg går i årskurs fem på Midgård.

Qualis

  • Qualis är ett kvalitets- och utvärderingsverktyg som finns för skola, förskola, fritidsgårdar, äldreomsorg och kommunledning. Det är kommunens plan att samtliga förskolor och skolor ska genomgå en certifieringsgranskning enligt Qualis. Hittills är Björkhälls förskola, Garvarens förskola, Ekdungens förskola och Lunnaskolan i Kågeröd, Linåkerskolan i Svalöv, Kulturskolan och Svalöfs gymnasium certifierade och nu också Midgårdsskolan.
    Underlag för bedömningen är besök på plats, enkäter, intervjuer, kvantitativa tal och ledningens skriftliga redovisning.
  • I certifieringsprogrammet finns elva kvalitetsområden: Kunskaper och färdigheter, normer och värden, elevernas ansvar för eget lärande, arbetssätt och lärarroll, delaktighet, organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kompetens, resursutnyttjande och image.