Nya regler kring uppskov av reavinstskatten

Ska du sälja en bostad under 2017, då ska du titta på de nya reglerna kring reavinstbeskattning.

Begära och hantera uppskov
Om du säljer din bostad för att köpa en ny bostad, och får en vinst vid försäljningen, har du i vissa fall möjlighet att ansöka om uppskov med att betala skatt på hela eller delar av vinsten.
Uppskov kräver bosättning både i den sålda och i den nya bostaden. Därför kan du inte få uppskov om du säljer en fritidsbostad. Vinstens storlek och priset för den sålda och den nya bostaden har betydelse för uppskovsbeloppets storlek eller om du kan få något uppskov alls. Ett uppskovsbelopp innebär också att du ska betala en årlig skatt på ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet.
Det är vissa saker du måste känna till innan du begär uppskov i inkomstdeklarationen.
Förutsättningarna för att få uppskov, till exempel om vilken bosättning som krävs i den sålda och i den nya bostaden, vilken slags bostad du ska ha sålt och vilken slags bostad du kan förvärva, hur du jämför priset mellan den sålda och den nya bostaden,  vad som menas med takbelopp, när uppskovsbeloppet ska vara preliminärt och när det ska vara slutligt, hur uppskovsbeloppet beräknas vid preliminärt och slutligt uppskov, vad som gäller året efter ett preliminärt uppskov, när du måste återföra, eller hur du frivilligt kan återföra, hela eller delar av uppskovsbeloppet till beskattning, och hur den årliga skatten beräknas på en schablonintäkt i inkomstslaget kapital.

Förutsättningar för att få uppskov
Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna få uppskov om du säljer din bostad med vinst.
Uppskovsbeloppet ska vara minst 50.000 kronor.
Bostaden du säljer ska vara en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt som har varit din permanentbostad.
Du måste ha köpt en ny bostad av ett visst slag och bosatt dig i din nya bostad inom en viss tid.
Den gamla och/eller den nya bostaden ska ligga i Sverige eller i ett annat EES-land.

Läs mer på www.skatteverket.se