Överklagande försenar ”höghus” i Teckomatorp

Veckan innan jul antog stadsbyggnadsnämnden en ny detaljplan som tillåter Svalövsbostäder att bygga ett nytt ”höghus”, denna gång på parkeringen vid idrottsplatsen i Teckomatorp. Men nu har den överklagats, vilket försenar byggstarten med minst ett halvår.

Det är en rad synpunkter som en närboende har mot det planerade fyravåningshuset i den överklagan som gått till mark- och miljödomstolen i Växjö. En är att utsikten förstörs och att det blir ökad insyn hos de som bor runt omkring. En annan är att fler bostäder där skulle öka trafiken på Västergatan, där också Parkskolan ligger. Det finns också en risk för att boende i det framtida huset blir störda av ljus och ljud från den närliggande idrottsplatsen menar grannen, som också påpekar att dagens parkeringsplats utnyttjas av boende på Solhemsvägen, eftersom det inte finns tillräckligt många p-platser där.

Överklagandet försenar byggstarten för huset med minst ett halvår, tror Svalövsbostäders VD Robert Johansen.
– Planen var att börja bygga senast den förste april, men nu kommer vi inte kunna börja bygga förrän tidigast efter sommarsemestrarna, säger han.
Han berättar att han träffat de som överklagat, men att det inte gått att hitta någon lösning.
– Jag har fått uppfattningen att det enda alternativ de accepterar är en enplansbyggnad. Men det är inte genomförbart om man ska få ekonomi i projektet. Dessutom märkte vi en stor efterfrågan på hus med hiss, när vi byggde ett liknande hus i Svalöv, säger han.

Robert Johansen beklagar förseningen som nu uppstått.
– Det är ju lite synd. Och lite extra synd eftersom det finns stor efterfrågan på bostäder i Teckomatorp, samtidigt som det bara är en enda granne som har överklagat.
Att ett nytt bostadshus på nuvarande parkeringen skulle leda till ökad trafik tror han inte på.
– Vi pratar om 16 lägenheter. Hade det varit så att de påverkat trafiksituationen så tror jag det hade varit med i beräkningen, säger han.
– Och vad gäller parkeringsplatser så utnyttjas den för lite för att motivera sin existens. Det är därför som vi har har sett en möjlighet att bygga där. Det är ju ett bra läge med närhet till både skola, butik och äldreboende.

Bilden ovan: Det är på parkeringen mellan Ängslyckans serviceboende och fotbollsplanen som Svalövsbostäder vill bygga ett fyravåningshus. Men nu ser det ut som om byggstarten försenas minst ett halvår efter att en närboende överklagat detaljplanen.