Slutbetalat för gamla Lantmännentomten

– Nu är affären helt avslutad och vi kan gå vidare, säger Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Den slutliga köpeskillingen sänktes från 4,2 miljoner kronor till 3,7 miljoner. Rabatten på 500 000 kronor har att göra med de föroreningar som man hittat på området och som Papperstidningen tidigare skrivit om. Det handlade om några nedgrävda jutesäckar med betat utsäde, där man funnit kvicksilver och en mängd jordmassor, förorenat av bland annat PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Lösningen, som Söderåsens miljöförbund gått med på, gick ut på att säljaren, Skånska lager Svalöv KB, tog bort säckarna och att kommunen på den yta där jordmassorna med PAH ligger, inte får bygga bostäder, utan bara får göra så en så kallad ”hårdgjord yta”, som garage, parkeringsplatser eller verksamhetslokaler.
Nu återstår frågan vad som ska bli på gamla Lantmännentomten.
– Vi är uppvaktade av konkreta intressenter som vill bygga där under vissa förutsättningar. Vi vill även involvera invånarna i Svalöv i vad det ska bli där, säger Olof Röstin.