Torkild Strandberg: öppna för kommunal polis

Att de gångna jul- och nyårshelgerna varit stökiga har knappast undgått någon Landskronabo. Nu vill Torkild Strandberg (L) att kommuner själva ska kunna organisera brottsbekämpning, när polisen inte räcker till.

Det är i en debattartikel som kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L), beklagar sig över polisens oförmåga att upprätthålla lag och ordning. Som exempel anger han att räddningstjänsten i Landskrona har blivit beskjuten med raketer under sitt arbete, där just fyrverkerier och smällare utgjort en brandrisk, utan att polisen kunna ge dem skydd. Inte överraskande så nämns branden på Karlslundstorget under natten mellan den 27 och 28 december då både livsmedelsbutiken och de intilliggande verksamheterna totalförstördes.
Torkild Strandberg påpekar att kommunen lägger cirka fyra miljoner kronor per år på inhyrda väktare, som han beskriver som att kommunen ”försökt väga upp polisens frånvaro”.

Nu efterlyser Torkild Strandberg ännu större möjligheter för kommunerna att själva bedriva brottsbekämpning. Han skriver: ”Den slutsats man nu måste dra, om polisens förmåga inte snabbt och påtagligt stärks, är att de kommuner som så önskar måste ges möjlighet att själva organisera brottsbekämpningen. I Landskronas fall hade införandet av en kommunal polis kunnat innebära en ökad polisiär närvaro. Polisens uppdrag hade även kunnat anpassas bättre efter Landskronas specifika behov.”

Kan man tolka detta som att du underkänner Landskronapolisens arbete?

– Nej. Jag kan säga så att samarbetet är gott och nära med den lokala polisen, och att det inte varit bättre under den tid jag kan överblicka. Min kritik gäller polisens organisation och hur den styrs på central nivå. År efter år går utan att myndigheten kan leverera det som medborgarna kan kräva av den.
Hur tänker du dig att det skulle fungera praktiskt med en kommunal polis?
– Det finns tusen olika varianter. Det enklaste vore kanske att det fanns en lokal ordningspolis och en central polisorganisation för specialiserade verksamheter. Det är inte så att jag hyser någon längtan att införa kommunal polis, men detta blir den logiska konsekvensen om inte staten sköter sitt uppdrag.
I svensk lag är det noga reglerat vem som får använda våld i tjänsten: polis och militär. Blir det inte ett vanskligt läge ifall man skulle tumma på det våldsmonopolet?
– Vi tänker inte tumma på våldsmonopolet, det skulle fortfarande finnas hos polisen. Men vi måste pröva tanken på att ha poliser med mer än en uppdragsgivare – det är en ganska vanlig modell i andra länder. Idag finns det ingen möjlighet att påverka polisens verksamhet via de demokratiska beslutsvägarna, och jag tycker att det vore rimligt att vi som politiker på lokal nivå skulle kunna påverka hur polisen arbetar här, till exempel hur många poliser det finns i Landskrona.

Hela Torkild Strandbergs debattext kan du läsa här.

Bilden ovan: Under förra veckan började rivningen av byggnaderna kring Karlslundstorget som totalförstördes i en brand under natten mellan den 27 och 28 december. Denna, och liknade händelser, har fått Torkild Strandberg att reagera, bland annat med ett krav på möjlighet att bedriva kommunal brottsbekämpning. Foto: Patrik Öhrnberg