Ännu inget köp av Jäntan

Nyligen offentliggjorde kommunledningen och byggbolaget Serneke stora planer för ett idrottscentrum, äventyrsbad och hotell på Karlslund. Men med Sernekes övriga projekt i Landskrona står det just nu ganska stilla.

Det var i maj 2015 som kommunledningen och Serneke aviserade de omfattande planerna på att bebygga tomten Jäntan 2, kanske mer känd som Flickskolans parkering. Där ska byggas både bostäder och affärslokaler med underjordiskt garage är det tänkt. I ett arkitektförslag skissades på ett torn i hörnet mot rondellen Trettiotre lågor, som skulle vara hela 18 våningar högt.
Då skrev kommunen och Serneke under ett markanvisningsavtal som under ett halvår gav Serneke ensamrätt att köpa marken av kommunen. Något köp blev det dock inte, och i februari förra året beslutade kommunstyrelsen om att förlänga markanvisningsavtalet fram till årsskiftet 2016/2017. Nu har även det årsskiftet passerat, utan att det genomförts något markköp.

Dock har kommunens mark- och exploateringschef Mårten Olsson rätt att på egen hand förlänga avtalet ytterligare en gång, nu som längst till 31 december i år. Det beslutade kommunstyrelsen samtidigt som den förlängde avtalet i februari förra året. Den förlängningen är ännu inte formaliserad – men den kommer bli det uppger Mårten Olsson.
Förutom arkeologiska undersökningar med markradar och genom provgrävning så har det inte märkts så mycket ny verksamhet på det som idag är en parkering. Men att bygga på Jäntan är fortfarande aktuellt försäkrar Mårten Olsson.
– Detaljplanearbetet rullar på, säger han.
– Jag skulle gissa att förvaltningens förslag går ut på samråd nu till våren.

Så frågan är vad som hindrar att markaffären blir av?
– Det är att vi väntar på en ny detaljplan, säger Jonas Håkansson, regionchef i region syd på Serneke projektutveckling.
– Så fort en sådan är klar så är vi redo att rulla igång.
Är det de kommande arkeologiska utgrävningarna som hållit er tillbaka?
– Nej, de är ju en del av planprocessen. Vi är väldigt på, och vi tror starkt på kommunens planer att bygga om vid rondellen.

Även om köpet av Jäntan inte ännu blivit av, så äger Serneke redan idag mark i Landskrona. Vid Coop vid Österleden äger bolaget Fröfabriken, delar av marken där det tidigare stod växthus, ett kontorshotell med mera, och även den obebyggda marken som ligger mellan Coop och handelsområdet vid järnvägsstationen.
Som de flesta Landskronabor känner till så finns det idag ett ”creative space” i Fröfabriken, där Landskrona stad står som uthyrare av ateljéytor till konstnärer bland annat. I huset finns också ett bryggeri och ett växtodlingsföretag.
I juni 2015 blev det offentligt att Serneke hyste planer på en 66 000 kvadratmeter stor bad- och spaanläggning i huset. Men, inte helt förvånande kanske, är de planerna nu strukna.
Badet blir på Karlslund, bekräftar Jonas Håkansson.
Planerna på att bygga ut handelsområdet mellan Coop och järnvägen ligger dock fast berättar Jonas Håkansson.
Vi vill vara med och skapar en levande stadsdel där. Det är ju både vi och KF Fastigheter (Coops fastighetsbolag red. anm.) som har mark där. Även där väntar vi på att det ska bli klart med ny detaljplan.
Marken mellan Coop och stationen är dock inte aktuell för någon exploatering just nu.
Just nu är det området kring Fröfabriken vi arbetar med. Det området ligger längre fram i tiden.
Är det närheten till Rohm and Haas som begränsar er?
Just vilka eventuella begränsningar det ger med Rohm and Haas är en sådan sak som en ny detaljplan ska reda ut.