Både nej och ja till gratis buss för pensionärer

Inför gratis bussåkande i Landskrona för alla över 65 år. Det har Socialdemokraterna motionerat om. Men när frågan var uppe hos kommunstyrelsen under förra veckan så blev det nej från treklövern L+M+Mp. SD avstod från att rösta.

För dyrt menar treklövern och pekar på siffror som teknik- och serviceförvaltingen tagit fram. Enligt deras beräkningar skulle det kosta kommunen drygt sex miljoner kronor per år att bjuda pensionärer på fria bussresor, utifrån befolkningsstatistik, resandesiffror och antagandet att en normalresa är en zon med taxan 16,80 kronor.

Däremot är det inte uteslutet att det i framtiden blir fria bussresor i någon form för äldre i Landskrona. I kommunens budget för 2017 finns två miljoner kronor avsatta just till avgiftsfria resor för äldre. Teknik- och serviceförvaltningen har tittat på alternativen att införa fria resor från antingen 70 eller 75 års ålder och under lågtrafikperioder, det vill säga klockan 9-15 samt 18-06 på vardagar och under helger. Med åldersgränsen 70 år skulle det kosta 3,2 miljoner kronor per år, och med gränsen 75 år skulle det kosta 3,2 miljoner enligt förvaltningens beräkningar. Något beslut är dock inte taget ännu, under nästa vecka ska teknik- och servicenämnden ta ställning till förslaget, och då med åldersgränsen 70 år.